c

Skanska ja Tocoman tukevat ammattikorkeakouluja tietomallintamisessa opetusaineiston avulla

Lehdistötiedotteet 17.4.2009 9.00 CET

Skanska haluaa varmistaa, että rakennusalalle saadaan uusia osaajia, joilla on valmiudet käyttää tietomalliteknologiaa hyödykseen. Skanskan omiin koulutustarkoituksiin laadittua tietomallia käytetäänkin nyt ammattikorkeakouluille suunnatussa opetusmateriaalipaketissa.

”Tietomalleihin perustuva rakennusten suunnittelu ja toteutus yleistyy nopeasti. Rakennusalan toimijoiden kannalta on siksi hyvin tärkeää varmistaa, että opiskelijat saavat alan oppilaitoksissa riittävää harjoitusta tietomallityökalujen käytössä”, sanoo Skanskan tietomalliteknologian kehittämisestä vastaava Ilkka Romo.

Skanska on investoinut tietomallintamiseen järjestelmällisesti jo vuosien ajan. ”Tietomallintamisen osaaminen on keskeinen kriteeri, kun valitsemme suunnittelutoimistoja ja yhteistyökumppaneita omiin projektikehityshankkeisiimme. Mallintaminen mullistaa toimintatapoja ja kulttuuria suunnittelualalla ja tuotannonohjauksessa. Siksi meille on luonnollista antaa aiheeseen liittyvää materiaalia käyttöön opiskelijoille, jotka aikanaan työskentelevät meidän projektiemme parissa”, Romo summaa Skanskan näkemyksen tietomallintamisesta.

Tietomallipohjaisia tarjouslaskentasovelluksia tarjoavassa Tocomanissa on huomattu, että ammattikorkeakoulujen tietomallintamista koskevat kyselyt ovat lisääntyneet selvästi. ”Pelkät sovellukset eivät kuitenkaan riitä opetuskäyttöön: aina tarvitaan myös tietomalli ja kustannustietokanta, jotta opiskelijat pääsevät kokeilemaan tietomallipohjaista laskentaa käytännössä”, kertoo Tocomanin toimitusjohtaja Esko Enkovaara.

Kysyntään vastatakseen Tocoman on koonnut kouluille kokonaispaketin, joka sisältää tarvittavat sovellukset, asennuspalvelun, opettajien koulutuksen sekä tietomallipohjaisen tarjouslaskennan peruskurssin materiaalin. Peruskurssi sisältää teorialuentoja sekä harjoitustehtäviä, jotka tehdään Skanskan tietomallia ja valmiita kustannusrakenteita käyttäen. Harjoituksia varten paketissa on yksityiskohtaiset ohjeet ja esimerkkiratkaisuja. Kokonaispakettia voi käyttää joko sellaisenaan tai laajemman kurssin pohjana.

Tietomalli on rakennuksen virtuaalinen pienoismalli, joka sisältää monenlaista tietoa rakennuksen tiloista, osista, mitoista ja materiaaleista. Tietomalleja voidaan käyttää esimerkiksi eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovittamisessa, suunnitteluvirheiden ennaltaehkäisemisessä, tarjouslaskennassa sekä rakentamisen aikataulujen ja vaiheistuksen seurannassa ja simuloinnissa.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli yli 1 miljardi euroa ja henkilöstön määrä noin 2 900.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Skanskan palveluksessa on noin 58 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska-konsernin emoyhtiö on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2008 oli lähes 15 miljardia

Tocoman on Suomen johtava rakennusalan määrä- ja kustannushallinnan ohjelmistojen sekä palvelujen toimittaja ja maailman johtava tietomallipohjaisen määrätiedon hallintaratkaisujen tarjoaja. Tocomanin asiakkaita ovat alan merkittävät suunnittelu-, rakentamis-, valmistus- sekä kiinteistönhallinnan yritykset, joita palvelee Tocomanilla yli 50 rakennusalan ja tietotekniikan ammattilaista ympäri maailmaa. Tocoman toimii Suomen ja Ruotsin lisäksi muualla Pohjois-Euroopassa, Lähi-Idässä sekä Yhdysvalloissa.

Lisätietoja tietomallintamisesta:

Skanska Oy, kehityspäällikkö Ilkka Romo, Contact, puh. 020 719 2459

Tocoman, toimitusjohtaja Esko Enkovaara, Contact, puh. 050 516 0800

Skanska Oy, tiedottaja Liisa Salmela, Contact, puh. 020 719 2001

Lisätietoja Skanskan oppilaitosyhteistyöstä:

Skanska Oy, henkilöstön kehittäjä Aija Harju, Contact, puh. 020 719 4652