c

Skanska Tekra ei vastusta Hakamäentien hankintamenettelyn jatkamista

Lehdistötiedotteet 27.4.2006 19.12 CET

"Tiehallinto on vaatinut markkinaoikeutta hylkäämään Skanska Tekra Oy:n esittämän vaatimuksen Hakamäentien parantamisurakan hankinnan väliaikaisesta keskeyttämisestä ja jatkamaan valituksen käsittelyä hyvitysmaksuperusteisena. Koska hankkeen toteutumisen viivästymisestä aiheutuvat yhteiskuntataloudelliset kustannukset olisivat erittäin mittavat, Skanska Tekra ilmoitti tänään markkinaoikeudelle luopuvansa hankintamenettelyn keskeytysvaatimuksestaan ja markkinaoikeus päätti olla määräämättä hankintaa keskeytettäväksi. Muilta osin Skanska Tekran jättämän hakemuksen käsittely jatkuu markkinaoikeudessa.

""Tiehallinto on toiminut mielestämme virheellisesti hankintamenettelyssä ja haluamme, että markkinaoikeus käsittelee asian perusteellisesti. Peruutimme kuitenkin hakemuksemme hankinnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, sillä selvitysten mukaan Hakamäentien parantamistöiden viivästyminen olisi vastoin yleistä etua"", Skanska Tekra Oy:n toimitusjohtaja Pauli Pernaa perustelee ratkaisua.

Skanska Tekra katsoo, että Tiehallinto valitsi Tieliikelaitoksen Hakamäentien parantamishankkeen pääurakoitsijaksi virheellisin perustein. Valituksessa esitetään, ettei Tieliikelaitos jättänyt asiassa lainkaan tarjouspyynnön mukaista perustarjousta, minkä vuoksi kaikki sen tarjoukset olisi tullut hylätä. Vastaavilla perusteilla Tiehallinto hylkäsi aiemmin erään tarjouskilpailuun osallistuneen urakoitsijan tarjoukset ja markkinaoikeus vahvisti menettelyn oikeaksi 29. maaliskuuta tekemässään päätöksessä.

""Tieliikelaitoksen niin sanotussa perustarjouksessa on useita merkittäviä poikkeamia vaatimuksiin, jotka oli tarjouspyynnössä ilmoitettu perustarjouksen osalta pakollisiksi. Tämän ovat todenneet myös Tiehallinnon pisteytysryhmät. Esitimme vastaavia, hankkeen kustannuksia vähentäviä muutoksia omissa vaihtoehtotarjouksissamme, mutta Tiehallinto ei ottanut niitä huomioon tarjoushinnoissamme toisin kuin Tieliikelaitoksen hinnoissa"", Pauli Pernaa sanoo.

Skanska Tekran edullisin tarjous oli arvoltaan alle 100 miljoonaa euroa, kun taas Tieliikelaitoksen voittanut tarjous oli yli 103 miljoonaa euroa. Skanska Tekran käsityksen mukaan myös hankintapäätöksen pisteytyksessä oli virheitä, joiden vuoksi Tieliikelaitoksen tarjoukset muodostuivat perusteettomasti vertailuhinnoiltaan alhaisemmiksi.

Skanska Tekran aiempi valitus Hakamäentien tarjouskilpailusta tämän vuoden tammikuussa koski yhden sen jättämän vaihtoehtotarjouksen hylkäämistä. Tässä asiassa markkinaoikeus antoi päätöksensä maaliskuun lopussa. Markkinaoikeus katsoi hylkäyksen olleen perusteeton ja edellytti tarjouksen ottamista mukaan tarjousvertailuun. Huhtikuun alussa Tiehallinnon vertailussa oli kolme tarjousta Skanskalta ja kaksi Tieliikelaitokselta, joista Tiehallinto valitsi huhtikuun alussa Tieliikelaitoksen perustarjoukseksi nimittämän tarjouksen. Tästä päätöksestä Skanska Tekra jätti valituksen 20. huhtikuuta ja valituksen käsittely jatkuu nyt markkinaoikeudessa lukuun ottamatta hankintamenettelyn keskeytysvaadetta.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Pauli Pernaa puh. 040 722 1069 Contact "