c

Skanska mukana Dow Jones Sustainbility -indekseissä

Lehdistötiedotteet 26.9.2005 13.44 CET

Skanska AB on seitsemättä vuotta peräkkäin mukana Dow Jones Sustainability -indekseissä. Indekseihin valitaan yrityksiä, jotka pystyvät yhdistämään sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat pitkän ajan kannattavuuteen.

Dow Jones Sustainability -indeksit päivitetään vuosittain analysoimalla huolellisesti useita tuhansia yrityksiä maailmanlaajuisesti. Arvioissa kiinnitetään huomiota siihen, miten yritykset ovat onnistuneet yhdistämään taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat yrityksen strategiaan. Myös eettiset ohjeet ja hyvä hallintotapa (corporate governance) otetaan huomioon.

Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Skanskan strategiaa ja brandia. Skanskan eettiseen ohjeistoon, Code of Conductiin, on koottu toimintaa ohjaavat liiketoimintaetiikkaan, ympäristöön ja työympäristöön liittyvät periaatteet. Skanska kiinnittää erityistä huomiota terveyden ja työturvallisuuden parantamiseen tavoitteena nolla tapaturmaa kaikilla työmailla.

Lisätietoja:

Skanska AB, yhteiskuntavastuupäällikkö Staffan Söderberg, puh. +46 8 753 88 42, Contact Skanska Oy, ympäristöpäällikkö Kaisa Kekki, puh. (09) 6152 2472, Contact

www.sustainability-index.com

www.skanska.fi

Skanska AB:n englanninkielinen tiedote