c

Skanska rakentaa Sepänkylän ohitustien valtatie 8:lle Vaasan Kotirannan ja Mustasaaren Stormossenin välille

Lehdistötiedotteet 29.8.2011 8.46 CET

Skanska ja Liikennevirasto ovat solmineet sopimuksen Sepänkylän ohitustien suunnittelusta ja rakentamisesta. Tieosuus sijaitsee Vaasan Kotirannan ja Mustasaaren Stormossenin välillä, ja se on osa valtatie 8:aa. Urakkasumma on noin 41 miljoonaa euroa.

Rakennettavan tieosuuden Kotiranta–Stormossen pituus on noin 9 kilometriä, ja se sisältää 13 liittymää ja 10 siltaa. Nelikaistaisen tien  

rakentaminen aloitetaan tämän vuoden syyskuun alussa, ja tie valmistuu marraskuussa 2014.

 Skanska on löytänyt tierakenteen suunnittelussa teknisiä ratkaisuja, joiden ansiosta esimerkiksi maamassojen siirtäminen vähenee merkittävästi.  Kuljetusten väheneminen lisää hankkeen ympäristötehokkuutta.

 Valtatie 8 on Vaasan kaupunkiseudun merkittävimpiä tieyhteyksiä. Nelikaistaisena ja eritasoliittymien ansiosta uusi ohitustie parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää liikenteen sujuvuutta. Lisäksi raskasta liikennettä siirtyy pois nykyiseltä ns. Kokkolantieltä, joka kulkee Sepänkylän taajaman läpi.