c

Kiinteistö- ja rakennusalan Visio 2010 valitsi parhaat toiminnot

Lehdistötiedotteet 18.11.2003 14.56 CET

"Kiinteistö- ja rakennusalan Visio 2010 etenee kohti käytäntöä yrityksissä, yhteisöissä, järjestöissä ja yksittäisten henkilöiden toiminnassa. Helmikuussa 2003 julistettiin Parhaat toiminnot -kilpailu, jolla haluttiin kerätä esimerkkejä Visio 2010:een liittyvästä ja sitä tukevasta kehitystyöstä. Kilpailun tulokset julkistettiin tiistaina 18.11.2003 Helsingissä Finlandia-talolla pidetyssä Kiinteistö- ja rakennusforum 2004 -tilaisuudessa.

Kilpailun parhaaksi valittiin Visio 2010 Osavisiosta 5 ""Asuntomarkkinat toimivat asukkaiden ehdoilla"" projekti ARVI – asunnon arviointimenetelmä suunnittelun ja tuotannon ohjaukseen, kun asukkaana on iäkäs tai liikkumisesteinen henkilö.

– Skanska on osallistunut aktiivisesti ARVIn kehitystyöhön, koska Skanskan tavoitteena sekä uudis- että korjausrakentamisessa ovat toimivat, monikäyttöiset ja viihtyisät tilat. ARVIa on hyödynnetty Skanskassa useassa kohteessa mm. tarjous- ja toteutusvaiheissa suunnitelmien tarkistamiseen. Tuotantovaiheessa ARVIa voi käyttää myös osaluovutuksissa, jolloin sovelluksesta saatavia tulosteita voidaan käyttää tarkistuslistoina. Samalla tavalla voidaan arvioida valmis tuote. ARVIa käytetään suunnittelunohjaukseen, ja tuotantovaiheessa tietokannasta on etsitty varmistusta ja tarkennusta yksittäisille vaatimuksille ja suunnitelmadetaljeille, kertoi Skanskasta johtaja Marja Kallio, joka on toiminut ARVI-tutkimushankkeen johtoryhmän puheenjohtajana.

ARVI on Internet-pohjainen tietokantasovellus, jonka avulla voidaan määritellä suunnitteluratkaisujen käytettävyys ja toimivuus toimintakyvyltään erilaisten asukkaiden kannalta. Voidaan esimerkiksi hakea asumiselle asetettavat vaatimukset henkilön ominaisuuksien perusteella – esimerkiksi heikkonäköinen, pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjä. Vaatimukset koskevat koko asumisaluetta asunnosta piha-alueisiin. Ensisijaisesti ARVI on tehty työkaluksi suunnittelun ja tuotannon ohjaukseen toiminnallisen laadun varmistamiseksi.

Tuomariston mielestä kehitetty sovellus vastaa hyvin Visio 2010:ssa sovittuja arvoja usealta näkökulmalta: asunto on tuotteena monimuotoinen täyttäen erilaisten ihmisten asumistarpeet, loppukäyttäjä aidosti koko arvoketjun asiakkaaksi, elinkaarinäkökulma sekä avoin yhteistyö- ja kehittämisympäristö.

Parhaat toiminnot -voittajan kunniakirjat luovutettiin Skanska Oy:n ja Teknillisen korkeakoulun/SOTERAn edustajille.

www.visio2010.org www.rakli.fi "