c

Palveluita julkiselle sektorille ja kiinteistöjen käyttäjille

Lehdistötiedotteet 7.9.2005 10.31 CET

Skanska on maailmalla uranuurtaja julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeissa. Näitä voivat olla suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon sisältävät julkisen sektorin hankkeet kuten tiet, koulut, sairaalat ja muut julkiset tilat, jotka toteutetaan ns. elinkaarimallilla.

Elinkaarimallimallissa suunnittelu, rakentaminen ja pitkäaikainen kunnossapito nivotaan yhteen. Kustannuksia tarkastellaan koko elinkaaren ajalta ja pyritään sekä rakentamisen että ylläpidon kannalta parhaaseen ratkaisuun. Kun tilat ja rakenteet suunnitellaan niiden käytön kannalta kestävästi ja taloudellisesti ja kun vielä sama sopimuskumppani sitoutuu pitämään tilat koko ajan käyttökunnossa, julkinen sektori saa enemmän vastinetta rahoilleen.

Suomessa elinkaarimallia sovellettiin ensimmäisen kerran Järvenpää– Lahti-moottoritien rakentamisessa. Norjassa on valmistunut maan ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu moottoritie, ja Englannissa Skanskalla on käynnissä useita mittavia sairaalahankkeita.

Espoossa syksyllä 2005 ovensa avanneen Westendinpuiston koulun rakentaminen sekä ylläpito- ja käyttäjäpalvelut on toteutettu perinteisestä poikkeavalla tavalla. Westendinpuiston koulun omistaa ja opetuksen järjestää perinteiseen tapaan kaupunki, mutta kohteen rakennuttamisessa yhdistettiin rakentamisen ja kiinteistönpalveluiden kilpailuttaminen.

Skanska panosti erityisesti koulun käyttöönottovaiheeseen, jolla on tärkeä merkitys rakennuksen käyttö- ja elinkaarikustannusten hallinnalle. Silloin säädetään rakennuksen ilmastointia, lämmitystä ja muuta talotekniikkaa hyvien työskentelyolosuhteiden luomiseksi ja sovittujen energiankulutustavoitteiden saavuttamiseksi. Westendinpuiston koulu on ollut Skanskan pilottikohde VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston Toimivuuden varmistus -hankkeessa, jossa kehitetään koko palveluketjua suunnittelusta ja rakentamisesta valmiin rakennuksen ylläpitoon.

Westendinpuiston koulun kiinteistö- ja käyttäjäpalveluita hoitaa Coor Services Management Oy, entinen Skanska Facilities Management, jonka kanssa Espoon kaupunki on tehnyt sopimuksen. Sopimus kattaa rakennuksen teknisen huollon, kunnossapidon, vartioinnin ja siivouksen.

www.kuntamarkkinat.fi

Lisätietoja:

johtaja Juha Tammivuori, puh. (09) 6152 2072, Contact johtaja Jukka Pitkänen, puh. (09) 6152 2312, Contact markkinointijohtaja Risto Linnankoski, puh. (09) 6152 2722, Contact toimitusjohtaja Tom Schmidt (Tieyhtiö Nelostie Oy), puh. (09) 6152 2531, Contact viestintäpäällikkö Cristina Rinnetie-Uski, puh. (09) 6152 2300, Contact