c

Skanska tuomitsee aliurakoitsijan mahdolliset rikkeet

Lehdistötiedotteet 19.5.2006 15.17 CET

"Rakennusliitto on ilmoittanut järjestävänsä neljän tunnin mielenosoituslakon Skanska Talonrakennus Oy:n Etelä-Suomen työmailla ensi keskiviikkona 24.5. Lakon syynä on Skanskan eräällä pääkaupunkiseudun työmaalla sattunut tapaus, jossa alihankintaketjuun kuuluvan yrityksen edustajan epäillään uhkailleen Rakennusliiton edustajia. Rakennusliitto on myös julistanut kyseisen aliurakoitsijayrityksen saartoon.

""Skanska ei ole ollut tietoinen Rakennusliiton toimitsijaan kohdistuneesta mahdollisesta uhkailusta. Mikäli tällaista on tapahtunut, tuomitsemme asian jyrkästi. Rakennusliitto on ilmoittanut tehneensä asiasta tutkintapyynnön ja mielestämme onkin välttämätöntä, että asia selvitetään perusteellisesti. Jos jokin Skanskan sopimusketjussa oleva urakoitsija on tällaiseen syyllistynyt, johtaa asia sopimuksen välittömään purkamiseen"", Skanska Oy:n varatoimitusjohtaja Jari Lanki sanoo.

Jari Langin mukaan kyseisellä työmaalla on ollut ongelmia tietojen keräämisessä yhden Skanskan aliurakoitsijan käyttämän aliurakoitsijan työvoimasta. Työnjohto poisti selvitysten ajaksi työmaalta sellaiset aliurakoitsijan työntekijät, joista ei oltu toimitettu vaadittuja tietoja. Skanska-konsernissa on annettu tarkat ohjeet aliurakoitsijoiden käyttämästä työvoimasta. Ohjeisiin sisältyy yksityiskohtaiset määräykset muun muassa siitä, millaisia selvityksiä mahdollisen ulkomaisen työvoiman osalta vaaditaan samoin kuin siitä, miten asianmukaisten työehtojen täyttymistä valvotaan.

""Käsityksemme mukaan emme voi kuitenkaan asettaa aliurakoitsijoillemme kieltoa käyttää ulkomaista työvoimaa, koska tällainen kielto olisi vastoin muun muassa EU- työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevia periaatteita. Jotta lieveilmiöiltä vältyttäisiin, pyrimme omalta osaltamme täyttämään kaikki meille työnantaja ja tilaajana kuuluvat velvoitteet"", Jari Lanki painottaa.

Lisätietoja antaa Jari Lanki, varatoimitusjohtaja, Skanska Oy puh. 0400 - 422 443

Lähettäjä Merja Vuoripuro, viestintäpäällikkö, Skanska Oy puh. 040 - 587 2642 "