c

Rauman uuden kauppa- ja matkakeskuksen hahmotelmat tulevat nähtäville

Lehdistötiedotteet 22.5.2012 13.28 CET

Skanskan ja Rauman kaupungin yhteistyönä tehdyt alustavat hahmotelmat eli viitesuunnitelmat kauppa- ja matkakeskuksesta ovat valmistuneet. Ydinkeskustassa sijaitsevan alueen liiketila kaksinkertaistuu ja asuntoja rakennetaan 400 asukkaalle. Matkakeskukseen keskitetään linja-autojen kauko- ja paikallisliikenne ja taksikeskus. Viitesuunnitelma ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 22.5.2012. Raumalaiset pääsevät tutustumaan suunnitelmiin myös info-iltapäivänä 31.5.

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa ja sisältää Valtakadun, Nortamonkadun, Karjalankadun, Luoteisväylän, Tehtaankadun ja Välikadun rajaamat kortteli- ja katualueet.

Alustavassa hahmotelmassa on linja-autoaseman toiminnot sijoitettu Nortamonkadun varteen sijoittuvaan matkakeskukseen, joka yhdistää linja-autojen kauko- ja paikallisliikenteen sekä taksikeskuksen. Kaupan tilat laajenevat Tarvontorin kauppakeskuksessa ja sen yhteyteen rakennettavassa uudessa kauppakeskusosassa. Lisäksi alueelle rakentuu uusi asuinkortteli. Suunnitelma sisältää liiketilaa yhteensä noin 26 000 kerrosneliömetriä ja asumista noin 23 000 kerrosneliömetriä. Suunnitelmassa on varattu myös mahdollisuus hotellin sijoittumiselle. Alueen rakentaminen toteutetaan vaiheittain kaavan vahvistumisen jälkeen, aikaisintaan vuonna 2013.

Kanalin länsirannan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava viitesuunnitelma ovat nähtävillä 22.5.-26.6.2012 Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2). Kaavoituksen ja rakennusliike Skanskan edustajat ovat tavattavissa avoimien ovien tilaisuudessa palvelupiste Pyyrmanissa torstaina 31.5. klo 15:00-18:00 välisenä aikana.

Kaavahankkeen etenemistä seuraamaan perustetaan lisäksi osallisryhmä. Siihen haetaan alueen asukkaiden, kiinteistönomistajien, taloyhtiöiden, yrittäjien ja muiden sidosryhmien edustajia. Ryhmän jäsenten tehtävänä on esittää sidosryhmänsä näkemyksiä suunnittelijoille ja välittää tietoa suunnittelun edistymisestä edustamalleen taholle.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, aluejohtaja Jari Pölönen, puh. 020 719 4026, Contact
Rauman kaupunki, kaavoitusjohtaja Juha Eskolin, puh. 02 834 3660,
Contact