c

Rakennusalan energiahaastetta ei ratkaista vain uudisrakentamista kehittämällä

Lehdistötiedotteet 1.10.2010 0.00 CET

”Ympäristötehokkaat ratkaisut ovat tulevaisuuden kiinteistötarjontaa. Jos ympäristötehokkuuteen ei investoida, kiinteistöjen arvo on vaarassa romahtaa”, painotti Skanska-konsernin pääjohtaja Johan Karlström Skanskan järjestämässä ympäristöseminaarissa torstaina 30. syyskuuta Helsingissä. Tilaisuus kokosi päättäjiä pohtimaan ympäristövastuullista korjausrakentamista.

Pääjohtaja Karlströmin mukaan Skanskan tavoitteena on tuottaa ympäristötehokkaita alueita, kiinteistöjä ja infrastruktuuria. ”Suuntanamme on syvänvihreä kaupunkikehitys. Syvänvihreällä kuvaamme sitä pyrkimystä, että hankkeiden ympäristövaikutukset olisivat niin vähäiset kuin vain on taloudellisesti mahdollista.”

Skanska-konsernin ympäristötehokkaiden liiketoimintamallien kehittämisestä vastaava Cecilia Fasth korosti seminaarissa, että ympäristötehokkuudelle on nyt kysyntää kansainvälisillä kiinteistömarkkinoilla niin omistajien, vuokralaisten kuin sijoittajienkin keskuudessa. ”Myös kiristyvät ympäristömääräykset edellyttävät satsauksia ympäristötehokkuuteen”, Fasth sanoi.

Fasthin mukaan rakennusalan ympäristötehokkuusosaaminen ja toimenpiteet ovat tähän asti keskittyneet lähinnä uudiskohteisiin, mutta jatkossa toimia tulee suunnata olemassa olevan kiinteistökannan kehittämiseen. ”Uudiskohteiden määrä koko kiinteistökannasta on vain murto-osa”, hän jatkoi.

Ympäristötehokas korjaaminen turvaa kiinteistön arvoa

Rakennusalan energiahaaste ei ratkea pelkästään uudistuotantoa säätelemällä. Skanska Talonrakennus Oy:n aluejohtaja Jari Koivun mukaan integroitu toimintatapa mahdollistaa parhaan laadun ja ympäristötehokkuuden, mihin perinteisellä, pilkotulla korjausurakalla on haastava päästä. Talotekniikalla on yhä merkittävämpi rooli energiankulutuksen kannalta. ”Suurimmat hyödyt saavutetaan, kun ympäristötehokkuus otetaan jo varhaisessa vaiheessa suunnitteluun. Ympäristötehokas korjausrakentaminen auttaa turvaamaan kiinteistön arvon”, Koivu arvioi.

Seminaarin paneelikeskustelussa puhuttiin korjausrakentamisen haasteista Suomessa. Yhteinen näkemys oli, että useimmilla rakennusalan toimijoilla on jo asenne kohdallaan: Halutaan rakentaa yhä enemmän kestävän kehityksen mukaisia kohteita. Ympäristötehokkuuden hyvistä käytännöistä pitäisi tuottaa lisää tietoa niin sijoittajille kuin vuokralaisille, jotta heillä olisi parempi käsitys ympäristötehokkaan rakentamisen mahdollisuuksista – ja vaatimuksista.

Green Building Council Finland (FIGBC) edistää rakennetun ympäristön kestävää kehitystä Suomessa. FIGBC:n puheenjohtaja Juha Olkinuoran mukaan keväällä 2010 uudistettu direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta on mahdollisuus, jota voi hyödyntää käynnissä olevan muutoksen tukena. ”Direktiiviä voi soveltaa erinomaisesti Suomeen ja täällä paikallisiin olosuhteisiin. Kun kiinteistön käyttöä ja toimintaa siellä ryhdytään aktiivisesti analysoimaan kestävän kehityksen näkökulmasta, ekotehokkuus paranee varmasti”, totesi Olkinuora seminaarissa.