c

Skanska OPPIVA kannustaa opiskelijoita työmaajohtotehtäviin

Lehdistötiedotteet 6.4.2006 10.04 CET

Huhtikuussa 2006 alkaa toinen Skanska OPPIVA -harjoitteluohjelma, johon valittiin yli 300 hakijasta 18 harjoittelijaa. He ovat 1–2. vuoden ammattikorkeakoulu- ja korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat suuntautuneet tuotantoon ja opiskelevat talonrakennusta tai maa- ja ympäristörakentamista. Harjoittelijat ovat Oulusta, Kuopiosta, Turusta, Tampereelta ja pääkaupunkiseudulta.

Opintojen ohessa toteutettava kolmivuotinen harjoitteluohjelma koostuu perehdyttämis- ja valmennuspäivistä, kolmesta 3-4 kuukauden työharjoittelujaksosta ja projektitöistä. Jokaiselle harjoittelijalle nimetään henkilökohtaiseksi valmentajaksi skanskalainen työpäällikkö. Hän seuraa harjoittelijan kehittymistä, antaa palautetta ja toimii harjoittelijan tukihenkilönä läpi harjoitteluohjelman.

Skanska OPPIVA aloitettiin vuonna 2005 tarkoituksena saada nuoria opiskelijoita työskentelemään Skanskassa jo opintojensa alkuvaiheessa. Tämä on yksi keino varautua työmaiden työnjohtotehtävien resurssitarpeeseen.

Skanskan toiminta Suomessa ja Virossa kattaa rakentamispalvelut ja asuntojen projektikehityksen. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, maa- ja ympäristörakentaminen sekä talotekniikkapalvelut. Asuntojen projektikehityksestä eli omaperusteisesta asuntotuotannosta vastaa Skanska Kodit. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2005 oli 1061,6 milj. euroa ja henkilöstön määrä noin 3500.

Lisätietoja: Skanska Oy, henkilöstön kehityspäällikkö Kaija Laulaja, Contact, puh. (09) 6152 2735 Skanska Oy, viestintäpäällikkö Merja Vuoripuro, Contact, puh. (09) 6152 2426

Lue lisää OPPIVAsta