c

Skanska kahmi palkinnot Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa

Lehdistötiedotteet 13.2.2007 10.05 CET

Skanska voitti kaikki sarjat Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailussa, jonka vuoden 2006 voittajat palkittiin 13.2.2007 Helsingissä. Turvallisimpana talonrakennustyömaana palkittiin Skanska Talonrakennus Oy:n As. Oy Espoon Reimantorni, joka hipoi täydellisyyttä: TR-mittauksen tulos oli 99,4 eli kaikkien aikojen ennätys koko Uudenmaan alueella. Parhaana maa- ja vesirakennusalan työmaana palkittiin Skanska Infra Oy:n urakoima Ilves-projekti.

Talonrakennusyritysten sarjan voitti Skanska Talonrakennus Oy ja maa- ja vesirakennusalan yritysten sarjan Skanska Infra Oy. Molemmat voittivat myös oman alansa kiertopalkinnon, jonka luovutti Uudenmaan työsuojelupiiri. Kiertopalkinnon saa yritys, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti korkeimmat.

Skanska Teklog Oy eli nykyinen Skanska Talotekniikka -yksikkö palkittiin lisäksi yhtenä talonrakentamisen parhaista aliurakoitsijayrityksistä.

Työturvallisuuskilpailuun osallistui vuonna 2006 yhteensä 22 talonrakennusalan yritystä ja 7 maarakennusalan yritystä. Kilpailun piirissä oli lähes 150 rakennustyömaata.

Arviointikohteina yritysten välisessä sarjassa olivat työmaiden turvallisuuden taso TR- ja MVR-mittareilla mitattuna ja yrityksessä sattuneiden vähintään yhden poissaolopäivän aiheuttaneiden työtapaturmien määrä (tapaturmataajuus = tapahtuneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden). Työmaiden välisessä sarjassa paremmuus arvioitiin ainoastaan TR- ja MVR-indeksien perusteella.

Rakennustyömaan työturvallisuuden tason mittaus TR-mittarilla tapahtuu kiertämällä työmaalla ja merkitsemällä oikein / väärin -havainnot. Havaintokohteita voi olla yli 100 yhdellä työmaakierroksella. TR-taso on suhteellinen luku, jossa oikein-havaintoja verrataan kaikkien havaintojen määrään (oikein- ja väärin-havainnot yhteensä).

Työturvallisuuskilpailun järjestivät Rakennusteollisuus RT:n Uudenmaan piiri, Maarakentajien Uudenmaan piiriyhdistys, Rakennusliitto, Toimihenkilöunioni, Uudenmaan työsuojelupiiri ja Työturvallisuuskeskus.

Työturvallisuuskilpailu jatkuu Uudellamaalla vuonna 2007 teemalla ”Vaarojen tunnistaminen”. Kilpailulla pyritään työtapaturmien vähentämiseen sekä työolosuhteiden, laadun ja tuottavuuden parantamiseen.

Lisätietoja:

Skanska Oy työturvallisuuspäällikkö Antti Leino, puh. 040 866 8551 Contact

Skanska Oy viestintäpäällikkö Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642 Contact