c

Skanska toteuttaa Turussa Luolavuoren koulukiinteistön lisärakennuksen

Lehdistötiedotteet 3.10.2007 14.16 CET

"Luolavuoren koulukiinteistö Turussa Uittamon kupeessa saa lisärakennuksen, joka otetaan käyttöön lokakuussa 2008. Luolavuoren olemassa olevassa koulukiinteistössä toimii kaksi hallinnollisesti eri koulua, jotka tulevat käyttämään uusia tiloja: Luolavuoren koulu on yleisopetuksen koulu ja Vuorelan koulu puolestaan maakunnallinen kehittämis- ja resurssikeskuskoulu, jonka 6–17-vuotiailla oppilailla on erityisiä oppimisvaikeuksia tai laaja-alaisia kehitysviiveitä.

Lisärakennuksen suunnittelussa on monella tapaa otettu huomioon erityisoppilaiden tarpeet. Osalla Vuorelan koulun oppilaista on motorisia vaikeuksia tai he ovat liikuntarajoitteisia. He pystyvät liikkumaan uusissa tiloissa hissien ja luiskien avulla. ""Joka kerroksessa on inva-wc. Käytävätilat ja erityisesti naulakkotilat ovat normaalia väljempiä. Kolme ulko-ovea oppilaskäyttöön pienentää tungosta ja tapaturmavaaraa välitunnilta palattaessa, ja pihasuunnittelussa on otettu huomioon vilkas taksi- ja pienbussiliikenne, joka on eriytetty muusta jalankulusta"", kertoo kohteen pääsuunnittelija Pia Helin Arkkitehtitoimisto Ark'Aboasta.

Lisärakennus kytkeytyy suoraan Luolavuoressa jo sijaitseviin koulutiloihin. Uudessa rakennuksessa tulee työskentelemään enimmillään 140 oppilasta ja 56 opettajaa, koulunkäyntiavustajaa ja terapeuttia. Rakennusurakan arvo on noin 4 miljoonaa euroa.

Osa Vuorelan koulun oppilaista opiskelee tällä hetkellä pihalle pystytetyissä parakkiluokissa Luolavuoressa. Lisäksi kaksi luokkaa on sijoitettu väliaikaistiloihin Haarlan kouluun. Nämä oppilaat pääsevät muuttamaan laajennusosaan sen valmistuttua.

Lisärakennukseen tulee 10 kotiluokkaa, joihin jokaiseen liittyy pienryhmätila. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan muun muassa bändiluokka, kirjasto, terapiatilat, opetuskoti ja ajanmukaiset tilat opettajille ja muulle henkilökunnalle.

Uudisrakennuksesta tulee kaksikerroksinen, ja siihen tulee rapattu julkisivu. Koululle varatulla tontilla ovat jo alkaneet maarakennustyöt.

Rakennustyömaan vieressä jatkuu normaali koulutyö. Työmaa-aita kulkee koko työmaa-alueen ympäri ja varmistaa koululaisten turvallisuuden ja sen, että he eivät pääse työmaalle.

""Yhteistyö Skanskan kanssa on sujunut erittäin hyvin. Esimerkiksi räjäytystyöt on ajoitettu myöhäiseen iltapäivään, jolloin osa oppilaista on jo kotimatkalla. Tämä on meille tärkeää, koska osalla oppilaista on esimerkiksi ääniyliherkkyyksiä, ja räjäytykset saattaisivat pelästyttää heitä"", sanoo Vuorelan koulun rehtori Hannele Mustonen.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 1,01 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 3 500.

Lisätietoja:

Turun kaupunki, rakennuttajainsinööri Contact, puh. 050 558 9303

Skanska Talonrakennus Oy, työpäällikkö Contact, puh. 040 5130 433

Skanska Oy, tiedottaja Contact, puh. 050 3743 070

"