c

Skanska parantaa valtatie 5:a

Lehdistötiedotteet 25.6.2003 13.15 CET

Skanska parantaa valtatie 5:a välillä Joroinen–Varkaus

Skanska Tekra Oy on allekirjoittanut urakkasopimuksen valtatie 5:n parantamisesta välillä Joroinen–Varkaus. Tilaajana on Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri. Urakan arvo on 27,3 miljoonaa euroa. Urakkaan kuuluu tien suunnittelu ja rakentaminen.

Parantamistyöt käynnistyvät heinäkuussa 2003, ja liikenteelle uusi tie avataan syksyllä 2005. Parannettavan tieosan pituus on noin 20kilometriä. Urakka-alue sijaitsee välillä Joroinen–Varkaus. Rakennettava tie sijaitsee pääosin uudella linjauksella. Nykyinen tie jää rinnakkaistieksi palvelemaan paikallista liikennettä.

Kaikki rakennettavat liittymät ovat eritasoliittymiä. Siltoja tieosalle rakennetaan 23. Hidas- ja kevyt liikenne ohjataan käyttämään nykyistä valtatietä. Hankkeeseen sisältyy myös lentokoneiden varalaskupaikan rakentaminen.

Valtatie 5 on valtakunnallisesti tärkeä pohjois-eteläsuuntainen väylä. Valtatie 5 muodostaa Pohjois-Savon ja erityisesti Varkauden alueen tärkeimmän yhteyden Etelä-Suomeen ja etelärannikon satamakaupunkeihin. Valtatieosuuden liikennemäärä on 5500–9700 autoa. Hanke parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Nykyinen valtatie on kapea ja ruuhkainen. Valtatiellä on runsaasti tasoliittymiä, jotka ovat etenkin taajamien kohdalla vaarallisia. Tie sijaitsee taajama-alueella Joroisissa, Kuvansissa ja Varkaudessa, joissa tie jakaa taajamarakennetta ja aiheuttaa meluhaittoja. Joroisten kirkonkylän kohdalla tien nopeusrajoitus on 60 km/h ja muualla 80 km/h. Henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtuu vuosittain noin 5.

Lisätietoja:

Skanska Tekra Oy, aluejohtaja Simo Rikkinen, puh. (05) 621 4400, Contact

Skanska Tekra Oy, työpäällikkö Tero Heiskanen, puh. (017) 2649 580, Contact

Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri, Hannu Nurmi, puh. 0204 22 5177, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Cristina Rinnetie-Uski, puh. (09) 6152 2300, Contact

www.tiehallinto.fi