c

Skanska toteuttaa Espoon kaupungille koulun Vanttilaan

Lehdistötiedotteet 7.1.2008 13.07 CET

"

Espoon kaupunki ja Skanska ovat solmineet sopimuksen noin 600 oppilaan peruskoulun rakentamisesta Espoon Vanttilaan. Sopimuksen arvo on lähes 13 miljoonaa euroa.

Koulu tulee sijaitsemaan osoitteessa Vantinlaaksontie 30. Kolmikerroksisen koulurakennuksen kerrosala on noin 7 300 neliömetriä. ""Maanrakennustyöt ovat käynnistyneet tammikuun alussa, ja koulun valmistumisaika on kesäkuun lopussa 2009"", sanoo työpäällikkö Jussi Ranne Skanskasta.

Etupäässä Vanttilan ja Kurttilan alueita palvelevasta Vanttilan koulusta tulee 1-9-luokkien peruskoulu, jossa järjestetään myös esi- ja erityisopetusta. Oppilaat ovat iältään 6-15-vuotiaita. Opetustilat suunniteltiin yleispäteviksi, monenlaiseen toimintaan sekä eri-ikäisten opetukseen sopiviksi. Koulun tiloissa on mahdollista järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa oppilaille. Talo tulee lisäksi palvelemaan iltaisin alueen asukkaita oppimis- ja harrastuskeskuksena sekä yhteisenä kokoontumispaikkana.

Koulun urakassa rakennetaan viereiselle puistoalueelle liikuntakentät ja lähiliikuntapaikka sekä koulun että alueen asukkaiden käyttöön.

Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokela Oy.

Koulurakennuksen suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on energiatehokkuus ja elinkaariedullisuus. Energiatehokkuuteen pyrittiin kahdella tavalla: suunnittelemalla rakennus erittäin kompaktiksi ja parantamalla rakennuksen lämmöneristystä.

Muodoltaan kompaktissa rakennuksessa ei ole käytettävään lattiapinta-alaan nähden kovin paljon julkisivupinta-alaa, josta lämpöä haihtuu ympäristöön. Rakennuksen vaipan lämmönläpäisykertoimia puolestaan parannettiin noin 30 %. Hyvä tiiveys varmistetaan lävistysten ja liitosten huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella.

”Vanttilan koulun ulkovaipan laskennallinen lämmitysenergian kulutus on alle puolet verrattuna vastaavankokoisen aikaisemmin 2000-luvulla valmistuneen koulun vaipan kulutukseen”, sanoo rakennuksen ulkovaipan energiaselvityksen tehnyt LVI-insinööri Samuli Korpi Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:stä.

Kouluun tulee muutamia aurinkopaneeleita, joiden avulla rakennuksen LVI-tekniikka voidaan ottaa myös osaksi opetusta erillisen valvontapäätteen kautta: oppilaat pystyvät esimerkiksi seuraamaan aurinkolämmityksestä saatavan energian määrää.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, työpäällikkö Contact, puh. 020 719 2758

Espoon kaupunki, rakennuttaja-arkkitehti Contact, puh. (09) 816 25316

Espoon kaupunki, rakennuttajainsinööri Contact, puh. 050 527 7214

Skanska Oy, tiedottaja Contact, puh. 050 374 3070

www.espoo.fi"