c

Friisilän moderni puukortteli harjakorkeudessa

Lehdistötiedotteet 15.10.2003 14.01 CET

!Monen unelma omakotitalosta toteutuu Espoossa

Finnforest Oyj ja Skanska toteuttavat Espoon Friisilään modernin, puurakenteisen pientaloalueen. Friisilään on valmistumassa viihtyisä, laadukas ja ekologiset näkökohdat huomioon ottava puumateriaaleista rakennettu asuinympäristö.

Keväällä 2003 alkaneet 24 puurakenteisen omakotitalon rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan, ja nyt kohde on harjakorkeudessa. Arkkitehtikilpailun tuloksena toteutettu hanke on kiinnostanut asukkaita, keväällä 2004 valmistuvista taloista on vapaana enää kaksi taloa.

Hankkeesta järjestettiin arkkitehtikilpailu, johon kutsuttiin neljä tunnettua arkkitehtitoimistoa. Kilpailun voitti työ nimeltä Aurinkorinne. Suunnitelman tekijöinä olivat arkkitehdit Pauliina Vihinen, arkkitehtitoimisto Juha Kronlöf & Pauliina Vihinen. Arvosteluraadin puheenjohtajana toimi Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja Olavi Louko. Espoon kaupunki on osallistunut aktiivisesti hankkeen kehittämiseen kaavoituksen ja arkkitehtuurin osalta.

– Tämä harjakorkeuteen noussut hanke on osa Espoon kaupunkistrategiaa, jossa tavoitteena on pientalomaisen kaupunkirakentamisen merkittävä lisääminen. Tällä pyritään osaltaan vastaamaan Espoossa olevaan suureen pientalokysyntään, missä puurakentamisella on merkittävä rooli, toteaa Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja Olavi Louko.

– Finnforestin kannalta tämä Suomessa ensimmäinen teollinen pientalovaltainen aluerakentamishanke oli tärkeä strateginen askel kohotettaessa puutuotteiden jalostusastetta rakentamisessa. Valittu yhteistyömuoto, kunta – rakennusliike – puutuoteteollisuus, osoittautui erinomaiseksi malliksi, kertoo rakentamisen johtaja Lauri Palojärvi Finnforestista.

– Espoon Friisilässä toteutuu nyt monen unelma. Friisilän puukorttelissa on toteutettu puutuotteisiin perustuvaa arkkitehtuuria ja toteutustapoja siten, että rakennusten ekologiset ja elinkaariominaisuudet korostuvat, toteaa Skanska Kodit Oy:n toimitusjohtaja Olli Salakka.

Lisätietoja:

Skanska Kodit Oy, toimitusjohtaja Olli Salakka, puh. (09) 6152 2277, Contact

Finnforest Oyj, rakentamisen johtaja Lauri Palojärvi, puh. (09) 0500 507 447, Contact

Espoon kaupunki, teknisen toimen johtaja Olavi Louko, puh. (09) 816 25390, 0500 607 754, Contact Skanska Oy, viestintäpäällikkö Cristina Rinnetie-Uski, puh. (09) 6152 2300, Contact

Kuvia kohteesta sähköisessä muodossa voi tiedustella: Contact

www.finnforest.com