c

Skanska Infra Oy käynnistää YT-neuvottelut

Lehdistötiedotteet 1.10.2012 8.27 CET

Skanska Infra Oy:ssä käynnistyvät YT-neuvottelut 4.10.2012. Neuvottelut aloitetaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvasta henkilöstökulujen vähennystarpeesta.

Henkilöstövähennykset koskevat enintään 55 toimihenkilöä kaikissa toimihenkilöryhmissä ja kaikissa toimipisteissä ja projekteilla. Neuvottelujen kesto on yhteistoimintalain mukaisesti vähintään kuusi (6) viikkoa.

Yleinen markkinatilanne infra-alalla on heikentynyt huomattavasti. Skanska Infra ei ole menestynyt odotusten mukaisesti tarjoustoiminnassa ja uusien projektien voittamisessa. Samaan aikaan on päättymässä suuri määrä hankkeita, eikä uusia käynnistyviä hankkeita ole samassa suhteessa.

”Taloudessa vallitsee tällä hetkellä hyvin suuri epävarmuus, ja tämä yhdistettynä tilauskannan kehitykseen aiheuttaa sen, että meidän on varauduttava tilauskannan pienenemiseen tänä ja ensi vuonna”, sanoo Skanska Infran toimitusjohtaja Juha Heinonen.

Henkilöstövähennykset toteutetaan irtisanomisina, eläkejärjestelyin sekä lomautuksina.