c

Sampo suunnittelee Espoon Niittymaan alueensa uuden ajan Business Campukseksi

Lehdistötiedotteet 12.6.2003 14.46 CET

"Sampo on yhdessä Skanskan kanssa laatinut alueesta kehittämissuunnitelman, jolla nykyisen asemakaavan mukainen rakennusoikeus 75 000 kerros-m2 on muokattu joustavasti toteutettavaksi, viihtyisäksi ja monipuoliseksi toimitila-alueeksi.

Sampo Oyj:n omistaman Niittymaan alueen asemakaavaa muutetaan siten, että alueelle voidaan toteuttaa uuden tyyppinen toimistokeskus - Business Campus - joka tarjoaa sen käyttäjille ja työntekijöille myös palvelukeskukseen sijoitetut laajat yritys- ja henkilöstöpalvelut.

Toteuttaminen on mahdollista aloittaa vielä tänä vuonna ja se jakautuu kymmeneen massaan, joiden koko voi vaihdella 4000 m2:stä ylöspäin. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehti Mauri Tommila.

Sijainti on ihanteellinen etelä-Espoossa tarjoten hyvät yhteydet ja riittävät autopaikat, näkyvän ja arvostetun sijainnin, josta tulee entistä keskeisempi mahdollisen raideliikenteen myötä.

Palvelukeskuksen perusajatus on tuottaa yritysten ja henkilöstön tarpeisiin sekä työaikana että sen ulkopuolella tarvittavia palveluita, jotka ovat samalla myös ulkopuolisten käytössä.

Alueen suunnittelun ja toteutuksen kantavina lähtökohtina on tehokkuus (effectivity), taloudellisuus (economy) ja ympäristöystävällisyys (ecology) eli tiivistettynä 3e.

Tehokkuus on tilankäytön maksimointia ja työpisteiden sijoittamista siten, että kokonaistilantarve työpistettä kohden on minimoitu. Se ei tarkoita ahtautta vaan esimerkiksi juuri palvelukeskus vähentää käyttäjän omien tilojen tarvetta. Tehokkuutta edesauttaa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä työympäristö, johon liittyen Skanska on mukana myös ""Tuottava toimitila"" kehityshankkeessa.

Taloudellisuus on muuntojoustoa ja kustannusten hallintaa. Suunnittelulla pyritään myös vuokran kannalta edullisuuteen toiminnalliset tarpeet kuitenkin huomioiden. Kokonaissuunnittelu keskitettyine palvelutarjontoineen on myös taloudellisuutta.

Ympäristöystävällisyys huomioidaan energian kulutuksen minimoinnissa, elinkaariedullisissa materiaalivalinnoissa sekä inhimillisessä mittakaavassa. Niittymaa Business Campus osallistuukin pilottina Rakennusteollisuus RT ry:n tutkimushankkeeseen, jossa laaditaan uudisrakentamisen ekotehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden mittaristoa (REM-tutkimushanke).

Lisätietoja: Sampo Oyj, hankejohtaja Ilkka Henriksson, puh. 010 515 15, 050 424 4200, Contact Skanska Etelä-Suomi Oy, markkinointijohtaja Risto Linnankoski, puh. 6152 2722, 040 722 1341, Contact "