c

Skanska ostaa Soraset Yhtiöt

Lehdistötiedotteet 11.10.2011 9.31 CET

Skanska Infra Oy on tänään allekirjoittanut sopimuksen Soraset Yhtiöt Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkisteta. Solmitun kaupan voimaantulo vaatii Kilpailuviraston hyväksynnän.

Soraset on valtakunnallisesti toimiva infra-alan yritys, jonka pääkonttori on Kangasalla. Sen toimialaan kuuluvat tie- ja pohjarakentamisen lisäksi betonirakentaminen silta- ja perustusurakoinnin muodossa. Lisäksi yrityksen palveluihin kuuluvat murskaus-, louhinta-, paalutus- ja stabilointityöt sekä ympäristö- ja kaatopaikkarakentaminen. Vuonna 2010 liikevaihto oli yli 100 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 270 henkilöä.

 ”Skanskan strategia keskittyy kannattavaan kasvuun, ja yritysostot ovat yksi keino tavoitteidemme saavuttamiseksi. Skanska Infran ja Sorasetin toiminnat täydentävät toisiaan hyvin, ja maantieteellisestä toiminta-alueestamme tulee entistä kattavampi”, toteaa Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki. ”Tämän yrityskaupan jälkeen meillä on entistä paremmat mahdollisuudet vastata infra-alan asiakkaidemme eli valtion ja kuntien asettamiin haasteisiin, kuten laajempiin hankekokonaisuuksiin ja sopimuksiin sekä pidempiin ylläpitovastuisiin. Myös edellytyksemme tarjota suuria infrahankkeita paranevat.”

 ”Sorasetin toiminta on kasvanut ja monipuolistunut voimakkaasti kymmenen viime vuoden aikana. Tässä vaiheessa Sorasetin kehitykselle on parasta, että se saa tuekseen vahvan kansainvälisen konsernin”, sanoo toinen Soraset Yhtiöiden pääomistajista, tekninen johtaja Petri Uitus.

 Kaupan myötä Skanska Infran liikevaihto kaksinkertaistuu. Vuonna 2010 yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 330 henkilöä. Sorasetin henkilöstö siirtyy Skanska Infra Oy:n palvelukseen sen jälkeen, kun Kilpailuvirasto on hyväksynyt kaupan.