c

RAKEVA-palkinto 2009 Skanska Oy:lle ja toimitusjohtaja Juha Hetemäelle

Lehdistötiedotteet 16.12.2009 0.00 CET

Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus on myöntänyt vuoden 2009 RAKEVA-palkinnon Skanska Oy:lle ja toimitusjohtaja Juha Hetemäelle seuraavin perusteluin: ”Skanska Oy on viiden nollan visiollaan siirtynyt aivan uuteen ja koko alaan verrattuna ennen näkemättömään toimintamalliin. Viisi nollaa -visioon kuuluu: nolla tappiollista hanketta, nolla työtapaturmaa, nolla ympäristörikettä, nolla eettistä rikettä ja nolla virhettä.”

”Palkinnon myöntämisen perusteena ovat etenkin työturvallisuuden nostaminen omaksi, ja sitä myötä koko alan näkyväksi ja tärkeäksi kehittämiskohteeksi, sekä käytännössä toteutuneet nollavirheluovutukset. Myöntäessään RAKEVA-palkinnon Skanska Oy:lle RTS:n hallitus toivoo, että Skanskan strategian viitoittama toimintatapa leviäisi nopeasti koko alan toimintatavaksi.”

Viiden nollan päämäärä on ohjannut Skanskan toimintaa jo usean vuoden ajan. Olemme esimerkiksi työskennelleet määrätietoisesti työturvallisuuden parantamiseksi vuodesta 2004 lähtien. Tapaturmien määrä onkin laskenut huomattavasti viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Vuonna 2004 tapaturmataajuus oli Suomen Skanskassa 57 ja vuoden 2009 marraskuussa se oli 9, kun se on maassamme koko rakennusalalla keskimäärin vielä lähes 80. Tapaturmataajuus kertoo, kuinka monta vähintään yhden päivän sairausloman aiheuttanutta tapaturmaa sattuu miljoonaa työtuntia kohden.

RAKEVA-palkinto on perustettu vuonna 1986, ja se jaetaan joka toinen vuosi. Palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt uusien toimintatapojen tai menetelmien soveltamista suunnittelussa tai rakentamisessa.