c

Skanskan Oppiva -harjoitteluohjelma on konkreettinen polku työelämään

Lehdistötiedotteet 11.8.2016 7:06 CET

Tänäkin kesänä eri puolilla Suomea Skanskan toimipisteissä ja työmailla työskennelleistä kesätyöntekijöistä moni on Oppiva -harjoittelija. Käynnissä on jo kahdestoista Skanskan Oppiva-ryhmä, johon valittiin keväällä 55 opiskelijaa eri puolilta Suomea.

Oppivana kertyy arvokasta työkokemusta ja kehittyy oman alan osaajaksi.

”Hakijoita tämän vuoden ohjelmaan oli yli 750. Yhdentoista viime vuoden aikana Skanska Oppiva -ohjelmaan on osallistunut yli 300 nuorta, joista noin 70 % työskentelee edelleen meillä Oppivan jälkeen”, kertoo Skanskan henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä.

”Oppiva-ohjelman ydinajatus on tarjota nuorille mahdollisuus pitkäjänteiseen perehtymiseen rakennusliikkeen toimintaan. Kolmevuotisen harjoitteluohjelman kautta nuoret pääsevät mukaan työelämään jo opintojen alkuvaiheessa. Pyrimme tarjoamaan harjoittelupaikkoja mahdollisimman monelle nuorelle kulloisestakin markkinatilanteesta riippumatta”, sanoo henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä.

Skanska Oppiva on korkeakouluopiskelijoille suunnattu kolmevuotinen harjoitteluohjelma. Kohderyhmänä ovat 1. ja 2. vuoden ammattikorkeakoulun ja 2.-4. vuosikurssin yliopiston ja teknillisien yliopistojen opiskelijat, jotka opiskelevat mm. rakennusalaa tai hakupaikkaa vastaavaa koulutusohjelmaa. Harjoittelupaikkoja on myös muissa kuin teknistä taustaa edellyttävissä tehtävissä kuten taloudessa tai hankinnassa. Haku seuraavaan Skanska Oppiva -ohjelmaan käynnistyy vuodenvaihteessa.

Skanska on mukana Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjassa. Kampanjassa työnantajat sitoutuvat tarjoamaan nuorille mielekästä työtä kunnon palkalla ja paneutumaan perehdyttämiseen ja nuorten työntekijöiden ohjaamiseen.

 

Lisätiedot:

Henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä, Skanska Oy, kirsi.mettala[at]skanska.fi, 040 504 4855