c

Skanska Talonrakennuksen Varsinais-Suomen yksikölle voitto työturvallisuuskilpailussa

Lehdistötiedotteet 12.2.2016 11.00 CET

Skanska Talonrakennus Oy Varsinais-Suomen tulosyksikkö on palkittu voittajana Työturvallisuus on ammattitaitoa -kampanjan Lounais-Suomen alueen työturvallisuuskilpailun isojen rakennusliikkeiden sarjassa. Skanskassa työturvallisuuskulttuuria on rakennettu jo pitkään.

P:\Siirto\OutiK\Oppimisympäristön kuvat\Ihmiskuvat\Vanhankaup koski_1290_lowres

Skanska Talonrakennus Oy:ssä on syytä tyytyväisyyteen. Vuoden 2015 työturvallisuuspalkinnon saanut Varsinais-Suomen yksikkö on malliesimerkki pitkäjänteisestä työstä, jota Skanskassa on tehty työturvallisuuden parantamiseksi. Palkitussa yksikössä ei tapahtunut vuoden 2015 aikana yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Edellisen kerran Varsinais-Suomen alueyksikössä on tapahtunut yli päivän poissaoloon johtanut tapaturma loppuvuodesta 2014 ja sitä ennen pari vuotta sitten.

”Mittaamme työmaidemme turvallisuustasoa viikoittaisilla TR-mittauksilla ja turvallisuushavainnoilla sekä seuraamme tapaturmataajuutta. Tapaturmat ja läheltä piti ‑tilanteet tutkitaan ja raportoidaan viisi miksi ‑analyysillä, jossa pyritään löytämään tapahtumaan johtaneet juurisyyt. Tulokset myös käydään läpi henkilökunnan kanssa, jolloin opimme vastaisuudessa tunnistamaan ja välttämään tapaturmaan tai läheltä piti ­-tilanteeseen johtaneita tekijöitä”, kertoo Varsinais-Suomen alueyksikön rakennuspäällikkö Vesa Hintukainen.

Työturvallisuutta ylläpidetään ja parannetaan myös ennakoivilla toimilla. Perehdyttäminen, turvallisuushavainnot, turvallisuusriihet työmaiden kaikkien toimijoiden kanssa sekä työn turvallisuussuunnitelmat (TTS:t) ovat arkinen osa Skanskan Varsinais-Suomen yksikön toimintaa, kuten Skanskassa yleensäkin. ”Yritämme vahvasti vaikuttaa myös työmaidemme muiden toimijoiden turvallisuuskulttuuriin ja kannustaa yhteistyökumppaneitamme tekemään turvallisuustyötä Skanskan kanssa yhdessä”, Hintukainen huomauttaa.

Hintukaisen mukaan Varsinais-Suomen yksikössä panostettiin vuonna 2015 erityisesti tehtäväkohtaisten työnturvallisuussuunnitelmien sekä kaikkien henkilöstöryhmien työtuvallisuushavaintojen tekemiseen. Painopisteenä on ollut alihankintaketjun osaamisen parantaminen työturvallisuusasioissa. Alihankkijoiden henkilöstöä onkin ollut mukana työmaan TR-mittauskierroksilla, viikkopalavereissa sekä työturvallisuus-riihissä ja tietoiskuissa. Tätä panostusta jatketaan ja kehitetään edelleen vuonna 2016. ”Jokaisen työmaillamme ja toimistoissamme työskentelevän pitää päästä työstä terveenä kotiin, jokaisena päivänä”, kiteyttää Vesa Hintukainen Skanskan työturvallisuusfilosofian.

Tapaturmataajuus Skanskan työmailla vuonna 2015 oli 3,0. Tapaturmataajuus kuvaa yli päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien suhdetta miljoonaan työtuntiin, ja mukana luvuissa ovat niin Skanskan omat työntekijät kuin aliurakoitsijat. Tapaturmat ovat vähentyneet neljän viime vuoden aikana lähtien kaikkinensa 75 %. Myös sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt. Skanskassa työturvallisuutta ja työhyvinvointia tarkastellaan laajana kokonaisuutena, ja painopiste onkin siirtynyt yhä enemmän ennakoivaan ja ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, Varsinais-Suomi, rakennuspäällikkö Vesa Hintukainen, puh. 040 5188 777, vesa.hintukainen[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli noin 821 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 095.