c

Skanska Talonrakennukselle työturvallisuuskilpailun voitto Itä-Suomessa

Lehdistötiedotteet 3.12.2015 9.40 CET

Skanska Talonrakennus on napannut voiton Rakennusteollisuuden Itä-Suomen alueen työturvallisuuskilpailussa. Kovatasoiseksi muodostunut kilpailu järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa ilman ennakkovaroitusta ja siinä päästiin näin mittaamaan työmaiden arkista työturvallisuuskulttuuria.

Työturvallisuusjohtamisen korkea taso ilahdutti arvioitsijoita, kertoo Rakennusteollisuus RT:n Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen. Hän antaa Skanskalle tunnustusta alan edelläkävijänä. Kilpailu kattoi Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueet. Skanska voitti konsernisarjan eli oli kilpailun paras yritys, minkä lisäksi Skanskan As. Oy Pappilankulma valittiin parhaaksi perustus- ja runkotyömaaksi.

”Työturvallisuuden johtaminen on isossa konsernissa vakioitu hyvin, se on osa esimerkiksi työmaiden säännöllisiä viikkopalavereita”, Anttonen kertoo. ”Voitto oli Skanskalle ansaittu. Se tekee työturvallisuuden kehittämiseksi töitä hyvin laajasti ja toimii asiassa rakennusalan keulakuvana.”

Skanskan työmailla Itä-Suomessa tapaturmataajuus erittäin matala

Skanska Talonrakennukselle voitto oli palkinto pitkäjänteisestä työstä. Skanska on sijoittunut kilpailun kärkikolmikkoon jo vuosikymmenen ajan.

”Tänä vuonna kilpailun taso oli erittäin kova ja otamme palkinnon vastaan ylpeinä, mutta nöyrinä”, luonnehtii Skanska Talonrakennuksen Itä-Suomen turvallisuuspäällikkö Matti Eronen.

Työturvallisuus on Erosen mukaan parantunut alueen työmailla niin lukujen kuin asenteenkin valossa. Skanskan Kuopion alueen työmailla ei ole tänä vuonna ollut yhtään sairauspoissaoloa työtapaturman vuoksi, mikä todistaa, että tapaturmaton työskentely on mahdollista. Muuallakin Itä-Suomen alueella tapaturmataajuus on erittäin matala: se on pudonnut Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa edellisvuodesta kymmenellä prosentilla. Luku on tällä hetkellä alueella noin yksi työtapaturma miljoonaa työtuntia kohden.

”Tästäkin voi vielä parantaa. Tiedostamme kehityskohteemme ja teemme koko ajan töitä esimerkiksi pölynhallinnan ja työsuojainten käytön parissa”, Eronen kertoo.

Työturvallisuusilmapiiri on hänen mukaansa parantunut Skanskan työmailla koko ajan. Tämä näkyy esimerkiksi positiivisena ja innostuneena asenteena työturvallisuuskoulutuksia kohtaan sekä hyvänä yhteistyönä johdon ja työntekijöiden välillä.

”Työntekijät voivat esittää parannuksia työturvallisuuteen esimerkiksi ehdottamalla riskejä vähentäviä vaihtoehtoisia työmenetelmiä. Yhdessä voidaan pohtia esimerkiksi rälläkän tai kulmahiomakoneen korvaamista muilla välineillä. Työ voidaan myös suunnitella niin, että mahdollisimman vähän työvaiheita tulee ylhäällä tehtäväksi, jolloin vähennetään putoamistapaturmien riskiä”, Eronen antaa esimerkkejä työturvallisuuden käytännöistä. ”Työntekijät kantavat myös ilahduttavasti vertaisvastuuta eli huomauttavat turvallisuuspuutteista työtovereilleen.”

Pappilankulmassa korostetaan siisteyttä, järjestystä ja työjohdon roolia 

Skanskan As Oy Pappilankulman uudisrakennustyömaan työsuojeluvaltuutettu ja ympäristövastaava Jyrki Hämäläinen muistuttaa työmaaympäristön siisteyden ja järjestyksen merkityksestä työturvallisuudelle. ”Myös tuottavuus ja tehokkuus kasvavat, kun ei tarvitse etsiä kadonneita tavaroita. Keskeistä on, että jokainen työntekijä huolehtii järjestyksestä. Kierrätettävät tavarat kootaan, lajitellaan ja kuljetetaan asianmukaisesti kaatopaikoille. Koulutuksella on tämäkin asia mennyt perille.”

Pappilankulman vastaava työnjohtaja Ossi Taipale korostaa saumatonta yhteistyötä työnjohdon ja työntekijöiden kesken turvallisuusasioissakin: ”Yhdessä sopien ja suunnitellen sitoudutaan turvallisiin työtapoihin ja suojavälineiden käyttöön. Silti tarvitaan päivittäistä valvontaa ja puuttumista. Sama koskee työmaiden järjestystä. Siinäkin työnjohdon tinkimättömyys ja TR-mittarien käyttö on tuonut tulosta”, hän toteaa.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, Itä-Suomen turvallisuuspäällikkö Matti Eronen, puh. 040 564 0330, matti.eronen[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli noin 835 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 179.

Jaa