c

Skanska aloittaa valtateiden 3 ja 18 risteämiskohdan parannustyöt Laihialla

Lehdistötiedotteet 30.10.2015 7:56 CET

Skanska ja Liikennevirasto ovat solmineet sopimuksen valtateiden 3 ja 18 risteämiskohdan parantamisesta Laihialla. Työt alkavat syksyllä 2015. Väylä otetaan käyttöön vaiheittain siten, että se aukeaa kokonaisuudessaan liikenteelle syyskuun 2017 loppuun mennessä. Kaikkinensa hanke valmistuu kesällä 2018.

Urakkasopimus pitää sisällään tien suunnittelun ja toteutuksen kokonaisuudessaan. Urakassa rakennetaan valtatie 18:lle välille Maunula–Ratikylä noin kaksi kilometriä uutta valtatietä. Valtatie 3:a parannetaan noin 2,4 kilometriä välillä Potila–Laihian keskusta. Lisäksi tehdään uusia katu- ja tiejärjestelyjä sekä rakennetaan kevyenliikenteenväyliä. Urakan yhteydessä rakennetaan myös kolme eritasoliittymää ja seitsemän siltaa sekä noin kaksi kilometriä meluesterakenteita.

”Valtatie 3 on valtakunnallinen päätieyhteys välillä Helsinki–Tampere–Vaasa ja valtatie 18 välillä Vaasa–Seinäjoki–Jyväskylä. Nämä vilkkaasti liikennöidyt tiet risteävät Laihian keskustan länsipuolisessa tasoliittymässä, jonka välityskyky on nyt äärirajoillaan. Urakan tavoitteena onkin parantaa tämän valtateiden solmukohdan ja sen läheisyyden liikenteen sujuvuutta. Jatkossa valtatiet palvelevat pitkämatkaista liikennettä ja kadut maankäytön tarpeita. Samalla liikenteen sujuvuus paranee, kun liikennevalot poistuvat ja liittymät vähenevät. Lisäksi parantamistoimenpiteet nostavat merkittävästi liikenteen turvallisuutta onnettomuusherkällä taajama-alueella”, kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Ari Mäkelä.

”Liikennejärjestelyt parantavat myös alueen maankäytön kehittymistä osayleiskaavan mukaisesti ja luovat uusia edellytyksiä alueen liike-elämälle. Lisäksi alueelle rakennettava uusi Ratikyläntie liittää jatkossa Laihian keskustan pohjoisosat keskustaajamaan, ja parantaa näin merkittävästi Laihian poikkiyhteyksiä”, Mäkelä jatkaa.

Urakan suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään infrarakentamisen tietomallintamista, jota on kehitetty Skanskassa määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti jo vuosien ajan muun muassa VT 8 Sepänkylän ohikulkutiehankkeessa sekä VT 19 Seinäjoen itäisen ohikulkutien projektissa. ”Nyt käynnistyvässä hankkeessa inframallintamista on käytetty suunnittelun pohjana, mikä on helpottanut muun muassa lähtötietojen hallintaa sekä työturvallisuuden ja tuotannon suunnittelua. Lisäksi mallintamista hyödynnetään rakennusvaiheessa muun muassa koneohjaukseen kaivuu- ja levitystöissä, siltarakentamisessa sekä valmiin tien ylläpidossa”, kertoo työpäällikkö Timo Kujanpää Skanskalta.

Lisätietoja:

Skanska Infra Oy, työpäällikkö Timo Kujanpää, puh. 050 544 7110, timo.kujanpaa[a]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Liikennevirasto, projektipäällikkö Ari Mäkelä, puh. 020 637 3567, ari.makela[a]liikennevirasto.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli noin 835 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 179.