c

Nuorille on tarjottava mahdollisuuksia – työelämään kiinni työssäoppimisen avulla

Monen nuoren kohdalla reitti peruskoulusta eteenpäin opintoihin ja työelämään ei toteudu suoraviivaisesti. Matkalla voi olla mutkia ja elämässä tulla eteen jumeja. Se ei tarkoita, etteikö matka voisi jatkua, vaikka pienen mutkan kautta.

Jo toista vuotta vallitseva pandemia on valitettavasti entisestään kurjistanut juuri nuorten tilannetta. Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton ja yhdenkin nuoren saaminen koulutuksen tai työelämän piiriin on voitto.  

Käynnistimme Skanskassa kaksi vuotta sitten Mestari–kisälli-työssäoppimisohjelman nuorille, joille oppiminen on luontevampaa käytännön työn kautta ja osana työyhteisöä. Ohjelma suunniteltiin huolella yhdessä kumppaniemme Rakennusliiton ja Baronan kanssa. Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikössä aloitti tuolloin kuusi innokasta nuorta palkallisen kuuden kuukauden työmaaharjoittelun. Yhteistyökumppanimme Rakennusliitto ja Barona olivat tiiviisti kanssamme perehdyttämässä ja valmentamassa näitä nuoria. Tuntui palkitsevalta nähdä, miten yhteistyössä on voimaa ja ideat muuttuivat teoiksi, kun tahtoa löytyi.

Tulokset olivat innostavia. Kuudesta kisällistä tarjosimme jatkoa viidelle ja neljä heistä tarttui tilaisuuteen. He työllistyivät hyvin – siispä se tavoite saavutettiin. Eräänä tavoitteena oli myös innostuksen herättäminen niin rakentamisen tehtäviin kuin alan opintojen pariin. Myös tässä onnistuttiin, sillä syksyllä 2020 kahden nuoren polku suuntasi rakennusalan opintojen pariin. Kokemuksemme kertovat, että tämän kaltainen yhteistyömalli toimii ja on helposti otettavissa käyttöön myös muilla toimialoilla ja yrityksissä. Ohjelma onnistui siis erinomaisesti ja jo sen aikana päätimme, että sille on saatava jatkoa ja sitä on pystyttävä laajentamaan.

Päätimme käynnistää uuden ohjelman, johon mukaan lähtivät Skanskan lisäksi YIT ja Peab. Ensimmäisessä ohjelmassa oli mukana kuusi nuorta. Nyt toiseen jaksoon olemme saamassa kumppaneiden kanssa yhteensä noin kymmenen nuorta. Haku on loppusuoralla ja valinnat tehdään kesäkuussa, jonka jälkeen nuoret aloittavat työmailla elokuussa. Skanskan käynnistämästä pilotista kuoriutui rakennusalan Mestari–kisälli-työssäoppimisohjelma, joka toivottavasti laajenee ja kasvaa tulevina vuosina ja mukaan tulee uusia yrityksiä.

Hyvän tahdon lisäksi tarvitaan hyvä suunnitelma ja riittävästi resursseja

Työpaikkaohjaajat eli ”mestarit” ovat avainasemassa nuorten kasvamisessa tehtäviinsä. Kisälli kasvaa mestarinsa rinnalla. Ennen työmaalle siirtymistä jokainen nuori sai viime kerralla kattavan perehdytyksen ja tueksi nimetyn sekä valmennetun työpaikkaohjaajan, joka opasti häntä käytännön työhön. Olen erityisen kiitollinen juuri näille ohjaajille, jotka lähtivät tähän mukaan nuorten tueksi. He tekivät päivittäin työtä nuorten kanssa ja heidän hyväkseen. Lisäksi työmaat ja työporukat tukivat ja kannustivat nuoria upeasti.

Pääluottamusmiehemme otti isällisen roolin näiden nuorten kanssa. Hän oli heihin ja työmaihin tiheästi yhteydessä ja tarvittaessa avusti heitä haasteiden kanssa sekä työelämässä että sen ulkopuolella, jopa asumisjärjestelyiden kuntoon saattamisessa. Yhteistyö Baronan valmentajien kanssa oli saumatonta ja avainasemassa nuorten haasteiden voittamisessa ja heidän kasvussaan. Tähän mahtui valtava määrä arvokasta ja pyyteetöntä työtä, jossa tunteja ei laskettu. Jokaiselle tässäkin yhteydessä iso kiitos siitä.

Työssäoppiminen on yksi väylä työelämään

Aina ei ole pakko istua koulun penkillä, eikä se ”sovi” kaikille. Mestari–kisälli-malli tarjoaa polun työelämään käytännön työn avulla. Työssäoppimisen kautta nuori, jolla on potentiaalia, mutta ei selkeää urasuunnitelmaa tai keinoja mielekkään työn löytämiseksi, voi päästä kiinni työelämään. Halu opiskeluun voi syttyä sitten myöhemmin, tämän olen nähnyt monta kertaa.  Omassa yksikössäni on nuoria, jotka ovat tulleet 16-vuotiaina isänsä mukana työmaalle, oppineet ammatin kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa, ja sitten vajaan kymmenen vuoden kuluttua kouluttautuneet työnjohtajiksi.

Pienilläkin työllistämisteoilla vaikutetaan isoihin asioihin – yksilöiden ja heidän läheistensä elämän laatuun sekä koko yhteiskunnan tulevaisuuteen.

Julkaistu: