c

Kuinka löydämme ratkaisut päästöjen vähentämiseksi kiinteistön koko elinkaarella?

Osallistuin toukokuussa AFRYn ja Rakennuslehden järjestämään paneeliin kiinteistön elinkaaren päästövähennysmahdollisuuksista. Paneeli oli osa samaa teemaa käsitellyttä webinaaria, jossa puhujina oli AFRYn asiantuntijoita ja asian tiimoilta töitä tekeviä kollegoja eri yrityksistä. Kiinteistön koko elinkaari ja mahdollisuudet eri vaiheissa käytiin läpi konkreettisten esimerkkien kanssa. Tilaisuudesta inspiroituneena pohdin asiaa vielä tarkemmin rakennusyrityksen näkökulmasta.

Norjassa yhdessä partneriyritysten kanssa luotu konseptimme Powerhouse on kiinteistö, joka tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa.

Itseäni ilahdutti erityisesti kaikkien osallistujien yhteinen tahtotila olla etujoukoissa hillitsemässä ilmastonmuutosta. Se onkin erittäin tärkeää, sillä rakennettu ympäristö on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Rakennussektori kuluttaa 50 prosenttia hiiltä sisältävistä materiaaleista, 36 prosenttia energiasta ja tuottaa 40 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Usein korostetaan rakennusten käytönaikaisen elinkaaren merkitystä päästölähteenä, mutta mitä enemmän energialähteet muuttuvat uusiutuviksi ja rakennusten energiatehokkuus paranee, sitä suuremman suhteellisen hiilipiikin rakentamisvaihe aiheuttaa kiinteistön elinkaaren alussa. On siis oleellista panostaa myös tämän hiilipiikin pienentämiseen.

Aktiivinen ote ilmastoviisaiden ratkaisuiden edistämiseksi

Haluamme Skanskana olla rakentamassa kestävää yhteiskuntaa tuleville sukupolville, ja tätä tavoitetta tukee työmme kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä. Emme kuitenkaan voi saavuttaa tätä yksin, vaan tarvitsemme mukaan työhön koko toimitusketjun ja muut rakentamisen sidosryhmät. Rakennushankkeet ovat suuria kokonaisuuksia, joissa jokaisella on omat erikoisosaamisensa. Mitä aikaisemmin yhdistämme voimamme saman pöydän ääressä, sitä enemmän voimme vaikuttaa käytettäviin ratkaisuihin.

Hiilipihi rakentaminen vaatii laajan osaamisen lisäksi jossain määrin uskallustakin. Tilat ja rakenteet tulee optimoida, koska vähemmän neliöitä ja materiaalikiloja tarkoittaa suoraan vähemmän hiilipäästöjä. Välttämättä emme omissa rooleissamme tilaajina aina edes osaa pyytää parhaita ilmastoviisaita ratkaisuja. Siksi olisi toivottavaa, että jokaisella alan toimijalla olisi halu proaktiivisesti tuoda pöytään ilmastoviisaita ratkaisuja. Näin voimme entistä tehokkaammin yhdessä jatkuvasti kehittää ratkaisuja kohti ilmastoviisautta ja edistää niiden laajempaa käyttöönottoa rakennushankkeissa.

Brattørkaia.jpg

Jokainen rakennus on edelleen yksilö. Yksittäisten hankkeiden sekä asiakkaiden tavoitteet ja tarpeet olosuhteineen vaihtelevat niin, että yhtä standardivastausta kaikkeen on vaikea luoda. Norjassa yhdessä partneriyritysten kanssa luotu konseptimme Powerhouse, eli kiinteistö, joka tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa, onkin itse asiassa prosessi, jolla päästään asetettuun tavoitteeseen. Prosessin menestyksekäs läpivienti niin, että lopputuote täyttää asetetut tavoitteet, vaatii kaikkien osapuolten yhteistyötä.

Miten elinkaaren loppu huomioidaan?

Kun rakentamisen alun hiilipiikki ja käyttövaihe saadaan hallintaan, täytyy muistaa huomioida myös elinkaaren loppu. Eli kuinka rakennus suunnitellaan purettavaksi tai kierrätettäväksi. Tämä vaatii uudenlaista osaamista ja ajattelua niin viranomaisilta, suunnittelijoilta kuin rakentajiltakin.

Vaikka nykyinen rakennuskanta ei ole suunniteltu purettavaksi, on tärkeää tutkia myös olemassa olevien rakennusten hyödyntämistä osana kiertotalouden ketjua. Kiertotalouspohjaiset tuotteet tarjoavat mahdollisuuksia pienentää rakentamisvaiheen hiilipiikkiä, kun voidaan välttää uusien materiaalien valmistuksesta aiheutuvat päästöt.   

Skanska on mukana ReCreate-hankkeessa, jossa tutkitaan purettavan 80-luvun pilari-palkki-rakenteisen talon elementtien uudelleenkäyttömahdollisuuksia uudisrakentamisessa. Norjassa on tutkittu vastaavasti prosessia, jolla puretut ontelolaattaelementit saadaan hyväksytettyä uudelleen käytettäviksi. Nämä hankkeet ovat osoittaneet sen, että kiertotalous vaatii rakennushankkeen osapuolten yhteistyötä ja soveltuvien keinojen aktiivista etsimistä.

Vaikka edelleen sijainti on ensimmäinen asunnon tai toimiston valintakriteeri, kasvaa ympäristöasioiden merkitys nopeasti. Sijainnista riippumatta, on hankkeissa paljon keinoja päästöjen vähentämiseen. Esimerkiksi energiamuodon lisäksi rakenteiden sekä ratkaisujen optimointi hiili- ja päästönäkökulmasta, hiilipihimpien materiaalien käyttö sekä tuotantotekniikan valinta muutamia mainitakseni. Näin ollen ei ole hanketta, jossa ei voitaisi tehdä merkittäviä parannuksia ympäristönäkökulmista, jos vain yhdessä niin päätämme!

Päivitetty: 22.6.2022