c

Ympäristötehokas työmaa syntyy arjen pienistä teoista

Jätteiden lajittelu, energiankäytön hallinta sekä jo suunnitteluvaiheessa tehdyt oikeat materiaalivalinnat, ovat tärkeässä roolissa ympäristötehokkaan työmaan luomisessa.

Jätteiden huolellinen lajittelu tuo kustannussäästöjä.

Teot voivat olla arkisia ja pieniäkin, mutta niillä on silti suuri merkitys paitsi ympäristölle myös työmaalle sekä sen viihtyvyydelle, turvallisuudelle ja taloudellisuudelle.

Vastaava työnjohtaja Harri Vesanto As. Oy Vantaan Tellervon työmaalta on vastikään palkittu Skanskan ympäristöpalkinnolla. Harrilla onkin paljon kokemusta työmaiden ympäristötehokkuuden kehittämisestä. ’’Tärkeintä on löytää kullekin työmaalle sopivin toimintatapa. Työmaat ovat erilaisia ja esimerkiksi kertyvä jäte on kohteesta riippuvainen. Joka paikassa ei voida orjallisesti noudattaa samaa systeemiä, mutta sama perusteesi pätee joka työmaalla: sekajätteen määrä pitäisi minimoida’’, Harri neuvoo.

Pienillä teoilla saadaan suuria aikaiseksi. Esimerkiksi Tellervon työmaalta jätteenkeräysastioita löytyy joka kerroksesta, joten lajittelu ja työmaan siistinä pitäminen on helppoa. ’’Siisti työmaa on myös turvallinen ja viihtyisä. Tärkeintä on, että jokainen huolehtii omista jätteistään ja tekee sen heti – näin vältetään myös turhat sotkusta johtuvat vaaranpaikat. Kun kaikki siivoavat omat jälkensä, on seuraavan helppo ja turvallinen aloittaa oma työurakkansa’’, Tellervon työmaalla työskentelevä rakennusnainen Paula Hyvönen toteaa.

Kustannussäästöjä monin keinoin – ympäristö ja budjetti kiittävät

Tellervon työmaalla kaikki syntyvät jätteet lajitellaan omiin jäteastioihinsa. Muovit ja pahvit menevät energiajakeeseen ja ne kerätään jätepuristimeen. ’’Puristimeen mahtuu huomattavasti enemmän jätettä kuin lavoihin. Näin tyhjennysväliä voidaan kasvattaa jopa kuukauteen, kun muutoin lavat pitäisi tyhjentää noin viikon–kahden välein. Samalla kun jäteastioiden tyhjennysväli pitenee, kustannukset pienevät’’, kertoo Harri. Sekajätteeseen Tellervon työmaalla päätyy vain parakkijätettä – joka sekin menee polttoon.

Konkreettisena esimerkkinä huolellisen lajittelun tuomista kustannussäästöistä Harri mainitsee kipsilevyjen lajittelun. Lajiteltuina ne voidaan lähettää takaisin tehtaalle uusiokäyttöön ja työmaan maksettavaksi jäävät vain kuljetuskustannukset. Jos taas levyt kipattaisiin sekajätteiden joukkoon, kohoaisivat kulut ihan toiseen luokkaan.

Jätteiden lajittelun lisäksi työmaan ympäristötehokkuuteen voidaan vaikuttaa jo hankevaiheessa tehdyillä materiaalivalinnoilla sekä energiankäytön hallinnalla.

’’Sellaisia tiloja ei kannata lämmittää, joista lämpö pääsee karkaamaan. Ja jos rakentaminen vain on mahdollista ajoittaa siten, että talo saadaan tiiviiksi lämpimien kelien aikaan, voidaan energiakulutusta ja lämmityskustannuksia vähentää merkittävästi’’, Harri kertoo.

Tellervon työmaalla energiatehokasta lämmitystä tukee muun muassa ilmanpuhdistin, joka siirtää lämmintä ilmaa alaspäin ja näin lämpö jakaantuu tasaisesti.

Päivitetty: 1.2.2017