c

Puu–Myllypuro rakentuu taidolla ja vastuullisesti

Myllypuron perinteinen lähiö on monipuolistunut tällä vuosikymmenellä tyylikkäällä puurakenteisella kaupunkikylällä.

Ryynimyllynkatu 2. Kuva: Matti Vouhelainen

Skanska on ollut mukana alusta alkaen ja käynnistää vielä tänä syksynä 89 uuden asunnon urakkakokonaisuuden. Helsingin ATT valitsi edellisen, viime toukokuussa Ryynimyllynkatu 2:een valmistuneen puurakennuskohteen vuoden 2016 työmaaksi.

Itähelsinkiläinen Myllypuron lähiö on monien mielikuvissa tavanomainen, ei erityisen houkutteleva asuinympäristö, jolle huomattava imagonkohottaminen tekisi hyvää. Todellisuus on luonnollisesti mielikuvia monimuotoisempi, mutta kaikki ympäristöt ovat parannettavissa korkeatasoisella rakennuttamisella, suunnittelulla ja toteutuksella. Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT järjestikin tässä tarkoituksessa jo seitsemän vuotta sitten ’Suunnittelu ja rakenna’ -kilpailun, jonka Skanskan vetämä kilpailutiimi voitti.

Suunnittelun reunaehdot muotoutuivat sekä rakennuttajan asettamista tavoitteista että hieman aiemmin valmistuneesta kaavasta, joka sekin valmisteltiin ideakilpailun perusteella.

’’Arkkitehtisuunnittelun kannalta oli hyvä, että reunaehtoja oli riittävästi. Puu–Myllypurossa on isot korkeuserot, ja alueelle piti saada luontevasti sijoitetuksi hyvin erilaisia asuintaloja kytketyistä pientaloista rivitaloihin ja pienkerrostaloihin’’, sanoo koko ajan jo seitsemän vuotta jatkuneessa hankkeessa pääsuunnittelijana toiminut Jesse Anttila Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:stä.

Helsingin ATT:n rakennuttamisjohtaja Risto Mykkänen kiittelee alueen arkkitehtuuria: sen sopusuhtaisia muotoja, värivalintoja ja hyvää toiminnallisuutta. Asukkailtakin on hänen mukaansa tullut erinomaista palautetta, niin lopputuloksesta kuin myös alueen sijainnista.

Arvot, laatu ja aikataulu kohdallaa

Skanskan työpäällikkö Mikko Vaittinen on ollut mukana Puu-Myllypuron lähes alusta lähtien. Hän korostaa urakoitsijan toimintajärjestelmän merkitystä tämäntyyppisen, monessa suhteessa vaativan hankkeen toteutuksessa.

’’Myös yhtiön arvopohja on olennainen taustatekijä. Sillä on merkitystä, kun rakennetaan myös eettisesti kestävällä tavalla’’, Vaittinen toteaa.

Myös Risto Mykkänen korostaa eettisen rakentamisen merkitystä. ATT:n tähän asti kaksi kertaa järjestämän Vuoden työmaa -kilpailun kriteereihin kuuluvattyömaiden turvallisuus, sopimuksen mukaisen laadunvarmistuksen noudattaminen ja harmaan talouden torjunta.

’’Luonnollisesti myös aikataulunhallinta on tärkeää. On ollut ilo havaita, että palkittu työmaa ja aiemmat samalla alueella valmistetut kohteet valmistuivat täsmälleen sovitusti ja hyvin viimeisteltyinä’’, Mykkänen toteaa.

Kyse on myös kokonaisuuden aikataulusta ja kohteiden oikeasta keskinäisestä valmistumisjärjestyksestä. Tämä on tärkeää muun muassa siksi, että valmiiden alueiden sisäinen logistiikka toimii ja että liikkuminen on sen ansiosta turvallista ja häiriötöntä.

’’Tällainen aluerakentamiskohde on työmaan näkökulmasta haastavaa, koska on sovitettava yhteen aluesuunnittelu ja logistiikka koko runko-ja perustusvaiheen ajan’’, sanoo Ryynimyllynkatu 2:n työmaalla vastaavana mestarina työskennellyt Tero Voutilainen.

Katto pään päälle hallitusti

Toteutusmuotona alusta eli vuodesta 2010 asti sovellettu ’Suunnittele ja rakenna’ on urakoitsijan näkökulmasta vaativa ja samalla palkitseva. Työmaan on tässä toteutusmuodossa ymmärrettävä suunnittelun logiikka ja pystyttävä ohjaamaan suunnittelua sekä suunnittelijoiden että rakentajien kannalta mielekkäällä tavalla. Onnistuessaan, kuten Puu–Myllypurossa voi todeta tapahtuneen, tämä toteutusmuoto tuottaa korkeaa laatua yhdistyneenä kustannus-ja aikataulusäästöihin.

’’Hyvä esimerkki tästä on vesikattojen kokoaminen valmiiksi jo maassa. Näin tehden katto saadaan pään päälle hetkessä, eikä tarvitse olla huolissaan rakenteiden kastumisesta toteutusvaiheessa. Näinollen ei tarvita erillistä sääsuojatelttaa’’, perustelee projektipäällikkö Merja Hurmerinta–Kemppainen Skanskalta.

Suunnittelun ohjaus ei luonnollisestikaan merkitse tässäkään tapauksessa osaavien arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden käsien sitomista.Heidän luovien ideoidensa ansiosta työmaakin on päässyt loistamaan ja tekemään palkinnon arvoista laatua.

Teksti: Vesa Tompuri

Päivitetty: 4.4.2017