c

Perusteellisia työmaaperehdytyksiä yhdessä keskustellen

Perehdyttäminen työmaahan on pohja onnistuneelle, turvalliselle ja sujuvalle työn aloitukselle.

Vanhempi työnjohtaja Ville Kangas uskoo, että turvallisuusasiat on helppo ottaa puheeksi, kun keskusteluyhteys on jo luotu perehdytyksessä.

Vanhempi työnjohtaja Ville Kangas perehdyttää As. Oy Lappeenrannan Majakan työmaahan sekä Skanskan uudet työntekijät että aliurakoitsijat. Skanskan entisestäänkin syventynyt kolmiosainen työmaaperehdytysmalli miellyttää keskusteluun kannustavaa työnjohtajaa.

”Työmaaperehdytykset voivat erota toisistaan kuin yö ja päivä. Meillä korostuu vuorovaikutus ja vastuu kaikkien työmaalla työskentelevien turvallisuudesta. Aiemmissa työpaikoissa olen nähnyt, että ruksitellaan vain vastuut papereihin, lyödään nimet alle ja mennään äkkiä oikeisiin töihin. Meillä on tarkoitus saada kaikki varmasti ehjänä kotiin”, Ville kertoo.

Lappeenrannan seudulla on paljon omia työntekijöitä ja aliurakoitsijat ovat tuttuja. Tuttujen kasvojen kesken on helppo ajatella myös työkaverin turvallisuutta.  Sitouttaminen on haasteellisempaa, jos työmaalla on paljon lyhytaikaisia aliurakoitsijoita.

Skanskan työmaaperehdytys koostuu kolmesta vaiheesta

Työmaaperehdytys on osa Skanskan uudistettua perehdytyskokonaisuutta, jossa uudelle tai tehtäviään vaihtavalle henkilölle tehdään yksilöllinen perehdytyssuunnitelma, jossa huomioidaan perehdytys niin Skanskaan, yksikköön, hankkeeseen, työympäristöön kuin itse työhön.

Kolmivaiheinen, LIFE-henkinen työmaaperehdytys on antanut tilaa aidolle kohtaamiselle.

Verkkoperehdytys ennen työmaalle tuloa antaa hyvän pohjan

Skanska-perehdytys-web.jpg
Työmaalle tuleva tekee ennakkoon verkossa Valmiina työhön – työmaille perehdytys -verkkokurssin.


Verkkoperehdytys yllätti myös Villen myönteisesti. Lähes kaikki urakoitsijoidenkin työntekijät ovat suorittaneet Valmiina työhön – työmaahan perehdytys -verkkokurssin etukäteen Skanskan perehdytysportaalissa tietokoneella tai mobiililaitteella.

”Kun säännöt ja ohjeet on jo kerrattu, voimme perehdytyksessä työmaalla keskittyä keskusteluyhteyden luomiseen.”

Lähiperehdytyksessä luodaan yhteistä turvallisuuskulttuuria

Skanskan työmailla välittämisen kulttuuri ei koske vain omia työntekijöitä. Kaikki, niin skanskalaiset kuin urakoitsijatkin, halutaan varmistamaan yhteistä turvallisuuttamme.

Perehdytys-web.jpg
Lähiperehdytyksessä voidaan keskittyä vuorovaikutukseen, koska ohjeet on annettu verkkoperehdytyksessä.


”Lähiperehdytyksessä yritän rauhoittaa tilan ja pyrin olemaan selkeä sekä positiivinen. Mietin, miten kommunikoin oleellisen juuri tälle työntekijälle tai ryhmälle. Liian pienellä porukalla keskustelu voi olla vaisua. Onneksi ryhmiin osuu usein joku puheliaampikin kaveri. Tarkoitus on madaltaa kynnystä tulla kertomaan tapaturma- tai laaturiskistä, kun työnjohtajan ja työsuojeluvaltuutetun kasvot ovat tuttuja.”

Työmaakierros täydentää kokonaisuutta

Työmaakierroksella käydään läpi aluesuunnitelmaa ja keskitytään työmaakohtaisiin erityispiirteisiin.

”Esittelen mistä löytyy esimerkiksi rakennushissi tai ensiapu. Perehdyttäjällä pitääkin olla hyvä yleiskuva työmaasta. Yleensä pyrin painottamaan esittelyä esimerkiksi kaivantoturvallisuuteen tai putoamissuojaukseen sen mukaan, mikä on työntekijän tehtävissä oleellisinta”, Ville kertoo.

013-Perehdytys-web.jpg
Työmaakierroksella tutustutaan työmaakohtaisiin erityispiirteisiin.


Kaikki osiot työmaaperehdytyksessä ovat tärkeitä.

”On tärkeää, että ei pelkästään keskityttäisi omaan työhön ja suoritukseen, vaan jokainen huomioisi muidenkin työturvallisuuden työtä tehdessään”, Ville summaa.

Päivitetty: 17.2.2021