c

Oppiva-ohjelmassa kasvatetaan tulevaisuuden skanskalaisia

Kaisa Salminen aloitti Skanskassa viime keväänä Oppiva-ohjelmassa. Talon tavoille ja haastavien työtehtävien alkuun hänet luotsasi itsekin aikoinaan Oppiva-ohjelman läpikäynyt Mikko Lehto. Monipuoliset työtehtävät ja hyvä perehdytys antoivat Kaisalle sujuvan startin.

Kaisa Salminen ja Mikko Lehto korostoavat, että perehdyttäminen on myös sitouttamisen väline.

Oppiva-ohjelmassa keväällä 2016 aloittanut Kaisa Salminen on ollut tyytyväinen ohjelman tähänastiseen antiin. Tulevaisuuden skanskalaiseksi tähtäävä Kaisa kehuu erityisesti perehdyttämistä, joka hänen mielestään on ohjelman aikana hoidettu todella hyvin. ’’Hyvä perehdyttäminen antaa tunteen siitä, että on tervetullut ja oikeasti tarvittu työntekijä.’’Kaisan kiinnostus rakentamiseen oli herännyt jo ennen Oppiva-polulle astumista ja kokemustakin oli jo ehtinyt karttua. ’’Kiinnostus rakentamiseen on ihan sukurasite, isovaarista alkaen ollaan rakentajasukua. Kuulin Oppivasta alun perin kaveriltani, joka on Skanskassa töissä. Kun sitten törmäsin koulussa ohjelmaan uudestaan, päätin hakea mukaan. Skanska kiinnosti myös yrityksenä; arvot ja tekemisen meininki näkyvätulospäinkin hienosti.

Oppivasta oppia skanskalaisuuteen

Vaikka Kaisalta rakennusalan kokemusta ja koulutusta löytyykin, ei niitä edellytetä Oppiva-ohjelmaan hakeutuessa – innostus ja kiinnostus alaa kohtaan riittävät. Isossa kansainvälisessä rakennusalan yrityksessä on tarjolla tehtäviä monenlaisille ja eritasoisille osaajille, ja jokaiselle luodaan omanlainen Oppiva-polku omien kiinnostusten mukaan.Joka syksy ja kevät Oppiva-ryhmät kokoontuvat kahdeksi päiväksi valmennuspäiville Helsinkiin, jossa opitaan lisää Skanskasta. Valmennuspäivien aikana tutustutaan Skanskaan yrityksenä ja syvennytään Skanskan toimintatapoihin, järjestelmiin ja työskentelyyn rakennusalalla. Mahdollisuus harjoitusjaksoon kolmena perättäisenä kesänä kehittää puolestaan käytännön osaamista. Ohjelman puitteissa on mahdollista myös tehdä lopputyö Skanskalle. Ja tavoitteena toki on, että Oppiva-ohjelmassa mukana ollut työllistyy valmistumisensa jälkeen Skanskaan.

’’Oppiva on meille loistava väylä tarvitsemiemme uusien skanskalaisten kasvattamiseksi. Esimerkiksi talotekniikan asiantuntijoita eiole liikaa tarjolla ja tätä kautta saamme juuri meidän tapoihimme, toimintamalleihimme ja arvoihimme kasvaneita työntekijöitä. Hyvää perehdyttämistähän se vaatii, että saadaan uudet ihmiset tuottaviksi, tyytyväisiksi ja sitoutuneiksi’’, Mikko Lehto summaa.

Monipuolisista työtehtävistä varmuutta ja kokemusta

Kaisa ja Mikko tutustuivat viime keväänä, kun Kaisa aloitti Mikon alaisuudessa ensimmäisen kolmesta Oppiva-harjoittelustaan. Koska Kaisalla oli jo paljon kokemusta rakennusalasta ja työkokemustakin, talotekniikkapäällikkönä Kaisan perehdytysvaiheessa toiminut Mikko lähetti hänet Helsingin Jätkäsaaren alueelle, jossa Toimitilarakentamisella oli lyhyellä säteellä käynnissä neljä eri työmaata. ’’Halusin varmistaa Kaisalle monipuoliset työtehtävät, näyttää eri rakennusvaiheessa olevia työmaita ja esitellä, kuinka erilaisia työmaat ovat keskenään tiimeistä ja työskentelytavoista riippuen’’, Mikko summaa.

Kesän aikana Kaisa muun muassa kirjasi mestari-ja urakoitsijapalaverien satoa, hoiti talotekniikkaurakoitsijoiden välistä koordinointia ja selvitti muun muassa elementtien sähköistykseen liittyviä ongelmia ----ja paljon muuta, mitä tarpeita eri vaiheissa olevilla työmailla nyt sattuikaan olemaan.’’Mikon antama perehdytys on kantanut hyvin’’, Kaisa kertoo ja ja toteaamonipuolisten tehtävien ja hyvän perehdytyksen lisäksi arvostavansa Oppiva-ohjelmassa jatkuvuutta. Jokaisen kesän päätyttyä annetaan yksilöllisesti palautetta ja kehitysehdotuksia tulevaisuutta varten ----ja parhaassa tapauksessa sovitaan myös jo seuraavasta kesästä.

Katso videolta, millainen on Skanska Oppivan polku

Päivitetty: 17.1.2017