c

Nyt kehitetään parempia väliseinätyön työskentelyolosuhteita

Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikössä ideoidaan uusia ratkaisuja fyysisesti raskaan väliseinätyön tehostamiseksi ja työturvallisuuden lisäämiseksi. Kehitystyön pääroolissa ovat alan parhaat asiantuntijat, työntekijät itse. Taustalla työtä tukevat niin Skanskan johto kuin työterveyshuoltokin.

Kapeampi levy on kevyempi nostella sekä helpompi käsitellä ja kantaa.

Väliseinissä käytettävät kipsilevyt ovat painavia ja niiden nostelu ja kiinnittäminen on kuormittavaa ja kuluttavaa. Työtä voidaan kuitenkin keventää paljonkin, kun kiinnitetään huomiota työskentelyolosuhteisiin, valitaan oikeat työvälineet ja pelataan yhteisillä säännöillä.

”Olemme kartoittaneet viimeisen vuoden aikana väliseinätyön suurimpia kompastuskiviä ja luoneet muun muassa uudet sopimuspohjat, jotka määrittelevät työlle sopivat lähtökohdat. Aiemmin jokaisella työmaalla on ollut hieman erilaiset olosuhteet, käytännöt ja työkalut. Nyt pelisääntöjä on pikkuhiljaa saatu yhtenäistettyä, joten työntekijät voivat luottaa siihen, että hommat sujuvat tuttuun tapaan jokaisella työmaalla”, kertoo työpäällikkö Risto Mäkinen.

Kapeammat kipsilevyt vähentävät tapaturmariskiä

Yksi tärkeimmistä väliseinätyön muutoksista on Skanskan hankintaosaston neuvottelema uusi kipsilevysopimus, jonka myötä 1200 ja 900 millimetrin levyjen hintaeroa saatiin supistettua huomattavasti. Kapeampi levy on kevyempi nostella sekä helpompi käsitellä ja kantaa, joten työntekijöiden tapaturmariski pienenee merkittävästi. Myös nostojen ergonomiaa on käyty läpi yhdessä työterveyshuollon kanssa.

”Olemme lisäksi saaneet työmaille kipsilevyjä varten pukit, joille levyt nostetaan nosturilla jo runkovaiheessa. Näin ollen meidän ei tarvitse enää nostella levyjä lattianrajasta. Pukit helpottavat merkittävästi myös levyjen leikkaamista”, kertoo kirvesmies Harri Holttinen käyttöön otetuista parannuksista.

”Me väliseinätyöntekijät olemme varsin riippuvaisia muista – muut siis pystyvät pitkälti vaikuttamaan myös meidän työhömme”, jatkaa kirvesmies Veli-Matti Palonen. ”Kun puitteet ovat kunnossa, työympäristö siivottu edellisen vaiheen jäljiltä ja levyniput oikein päin pukkien päällä meitä odottamassa, pystymme tekemään työmme tehokkaasti, tuottavasti ja turvallisesti. Näilläkin pienillä asioilla on loppupeleissä meille suuri merkitys.”

Tehokkuutta ja tuottavuutta oikeilla työväline- ja materiaalivalinnoilla

Vaikka työntekijöiden terveys ja hyvinvointi ovat kehitystyössä erittäin tärkeässä roolissa, on asioita pohdittu myös tuottavuuden ja talouden näkökulmasta. ”Olemme kartoittaneet myös käytössä olevia materiaaleja ja työvälineitä. Tavoitteenamme on yhtenäistää työvälineet siten, että kaikilla työmailla olisi käytössä muun muassa ruuvikoneet, joihin kaikkiin sopivat samanlaiset ruuvit. Näin yhdeltä työmaalta yli jäävät materiaalit voitaisiin hyödyntää seuraavassa kohteessa”, yksikönjohtaja Tero Nikkanen kertoo.

Väliseinätyön lisäksi Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikössä kehitetään parempia toimintatapoja myös elementtiasennukseen ja runkorakennukseen. Myös näissä ryhmissä haetaan konkreettisia ratkaisuja mahdollisimman häiriöttömään työn tekemiseen suunnittelusta oikeisiin työvälineisiin ja työn ergonomiaan asti. Lisäksi yksikössä on hiljattain perustettu rakennusmiehen työn kehittämiseen tähtäävä työryhmä. Ryhmässä pohditaan, kuinka työn suunnittelua voisi kehittää ja työn ennakoitavuutta parantaa. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia etenkin avustavien töiden itseohjautuvuuden ja urakoitavuuden lisäämiseen.

Päivitetty: 10.7.2016