c

Muutos on mahdollinen, kun se lähtee itsestä

Skanskan LIFE – minä välitän -hanke kannustaa ottamaan vastuuta niin omasta kuin työkavereiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

LIFE – minä välitän -hankkeen ideana on muuttaa työkulttuuria sellaiseksi, jossa ihmiset itse haluavat valita joka päivä turvalliset toimintatavat.

”LIFE – minä välitän -hanke on kunnianhimoinen projekti. Rakennusalalle tuttujen työturvallisuusraporttien ja työkalujen sijaan LIFE satsaa sydämeen. Asenteita ja ajatusmalleja herättelevälle hankkeelle on tarvetta”, toteaa LIFE:n projektipäällikkö Taru Lankinen.

”Rakennusalalla ei ole pulaa työturvallisuutta varmistavista ohjeistuksista ja työkaluista. Jostakin syystä tapaturmia kuitenkin sattuu. Turvallisuudessa onkin pitkälti kysymys arjen valinnoista – ei vain yksittäisen henkilön, vaan jokaisen organisaatiossa työskentelevän. Arjen valintamme voivat vaikuttaa myös jonkun toisen turvallisuuteen, työskentelimme sitten toimistolla tai suoraan työmaalla. Tätä haluamme tuoda vanhojen keinojen rinnalle.”

Arjen teot voivat olla pieniä; omien suojalasien käyttö, kipeän työkaverin passittaminen työterveyteen tai yksinkertainen kysymys: ”mitä kuuluu?”. LIFE-hankkeen tavoitteena on luoda välittämisen ja vastuullisuuden kulttuuri, jossa ihmiset itse haluavat valita joka päivä turvalliset työtavat.

”LIFE tähtää pysyviin muutoksiin tavassamme suhtautua turvallisuuteen ja toisiimme. Se kannustaa tekemään turvallisia ja terveellisiä valintoja sekä työssä että vapaa-ajalla, ja keskustelemaan turvallisuudesta päivittäin”, Taru sanoo.

Välittämisen kulttuuri konkretisoituu LIFE-työpajassa

Skanskalaisille järjestetyistä LIFE-työpajoista on saatu positiivista palautetta. Työpajat eivät ole koulutuksia, vaan keskustelutilaisuuksia, joissa jutellaan, oivallutetaan, jaetaan omia kokemuksia ja haastetaan totuttuja ajattelutapoja. Samalla on aikaa tutustua toisiin paremmin. Työkaverin tunteminen työroolin ulkopuolellakin tekee kaverista välittämisestä aitoa.

”On hienoa nähdä, miten väki vähitellen hoksaa, ettei kyseessä ole mikään tavanomainen koulutuspäivä”, sanoo Ville Sihvonen, yksi LIFE-työpajojen vetäjistä. ”Pääpaino on avoimella, lähes inhorehellisellä keskustelulla. Melko varmasti kaikille jää päivän päätteeksi kytemään ajatus: mitä minä voisin tehdä toisin?” Ville näkee, miten ajatusten hienoinen sävy vähitellen muuttuu. Kun keskustelulle ja pohdinnoille antaa tilaa, muutos tapahtuu ajan kanssa. ”Nelituntisen riihen aikana ei ole tarkoitus muuttaa koko rakennusalaa, vaan aloittaa pitkäjänteinen työ yksi ihminen kerrallaan. Muutos on mahdollista. Tärkeintä on, että työn varsinaisia tekijöitä kuunnellaan, ja asioista oikeasti keskustellaan.”

LIFE-työpaja sai muutoksia aikaan myös kirvesmies Jani Korhosen ajatteluun – ja toimintaan. ”Kiinnitän nyt enemmän huomiota omaan ja perheen turvallisuuteen esimerkiksi kotona remontoidessa. Vaikka töissä on tottunut olemaan turvallisuusasioissa tarkka, joskus kotona on houkutus tehdä pieniä korjauksia vähän sinne päin. Toinen muutos liittyy rullaluisteluun. Aloitin harrastamisen jo 80-luvulla, mutta vasta LIFE-työpajan jälkeen ostin itselleni kypärän.”

Panostus pitkään, terveeseen elämään

Pidemmän päälle LIFE-hankkeen vaikutukset ulottuvat työpajatilaisuuksia pidemmälle; omalle työmaalle, arkeen ja vapaa-aikaan. Helpotamme fiksujen valintojen tekemistä muun muassa hyvinvointiohjelmilla, hyvillä työvälineillä ja tulevaisuudessa jopa työergonomiaa parantavilla älyvaatteilla.

Jotta me Skanskalla nousemme visiomme mukaisesti rakennusalan johtavaksi toimijaksi työterveydessä, työturvallisuudessa ja hyvinvoinnissa, työtä on tehtävä pitkäjänteisesti. ”Tämä on meille suuri panostus, mutta uskomme sen kannattavan. Työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin satsaaminen on tärkeää niin yksilön, työnantajan kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Se on arjen vastuullisuustyötä parhaimmillaan”, toteaa työhyvinvointipäällikkö Helena Pekkanen.

Päivitetty: 14.5.2018