c

Miten Kainuun keskussairaalan toteuttaminen onnistuu allianssimallilla?

Kainuun uusi sairaala -hanke on Suomen ensimmäinen sairaalarakentamisen allianssihanke. Kainua-allianssissa toimivat yhteistyössä Kainuun sote, Skanska, Sweco ja Caverion.

Kainua-allianssin projektijohtaja Jari Törnqvisttsaa joukkojaan Kajaanin projektitoimistolla.

Nykyinen Kainuun keskussairaala on valmistunut vuonna 1969, joten se on tiloiltaan ja tekniikaltaan auttamattomasti vanhentunut ja soveltumaton nykyaikaisen sairaanhoidon prosesseihin.

”Kainuun uusi sairaala -hankkeessa vanha sairaala korvataan nykyaikaisella sairaalarakennuksella ja käyttöön jäävät vanhan sairaalan osat peruskorjataan uusia toimintoja varten”, Kainua-allianssin projektijohtaja Jari Törnqvist Skanskasta sanoo.

Allianssimallissa hankkeen tilaaja ja toteuttajat muodostavat yhden organisaation, joka työskentelee yhdessä hankkeen parhaaksi. Tavoitteet ovat yhteiset ja riskit kannetaan yhdessä. Törnqvistin mukaan on tärkeää, että kaikki osapuolet ymmärtävät toimivan yhteistyön merkityksen. Skanska vastaa Kainua-allianssissa suunnitteluvaiheesta alkaen projektinjohto- ja suunnittelunohjaustehtävistä ja varsinaisessa rakennusvaiheessa myös pääurakoitsijan tehtävistä.

Projekti toteutetaan Lean-periaatteiden mukaisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon sekä potilaiden että henkilökunnan tarpeet ja muuttuneiden toimintojen mukanaan tuomat vaatimukset. Uusi sairaala on energiatehokas ja elinkaarikustannuksiltaan edullinen. Lean-periaatteita on tarkoitus soveltaa myös sairaalan toimintaan.

Hankkeen kehitysvaihe alkoi maaliskuussa 2015. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto päättää rakentamisen käynnistämisestä kesäkuussa 2016. Jos päätös on myönteinen, alkaa toteutusvaihe. Uuden sairaalan ensimmäisten osien arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 lopulla.

Allianssimallin valinta perustui hyötyjen ja riskien vertailuun

Koska allianssimallia ei ole käytetty aiemmin sairaalarakentamisessa, ei Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä voinut perustaa sairaalahankkeen toteutusmallin valintaa aikaisempiin kokemuksiin.

”Vertailimme eri toteutusmallien hyötyjä ja riskejä, ja lopulta allianssimalli tuntui parhaalta valinnalta. Allianssimallin etuna on, että projektin eri osapuolet sitoutuvat tiiviiseen yhteistyöhön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Odotamme, että allianssihankkeessa vältytään muille toteutustavoille ominaisilta virheiltä, jotka johtuvat esimerkiksi aktiivisen vuoropuhelun puutteesta.Ainakin tilaajan kannalta katsottuna Kainua-allianssin yhteistyö on toiminut suunnitteluvaiheessa hyvin”, Kainuun uusi sairaala -hankkeen projektijohtaja, ylilääkäri Jukka Juvonen toteaa.

Juvosen mukaan uudisrakennushankkeessa on tarkoitus aikaansaada nykyaikainen sairaalarakennus, joka tukee entistä tehokkaampia toimintamalleja. Toimintamalleja koskevaa konseptisuunnitelmaa on alettu jo toteuttaa mahdollisuuksien mukaan vanhoissa tiloissa.

Alliansseilla torjutaan pirstaleisuutta ja osaoptimointia

Allianssimalleja on kehitetty erityisesti Yhdysvalloissa vastauksena rakennusalan kustannus-, laatu- ja sopimusongelmiin. Perinteisesti kilpailutetut ja yksipuolisesti hintaa painottavat toteutusmuodot ovat johtaneet pirstaleisiin ja monimutkaisiin sopimusrakenteisiin, joiden hallinta on hyvin haastavaa.

Perinteisissä toteutusmuodoissa toimijoiden vastakkaiset intressit heikentävät yhteistä tulosta ja kannustavat osaoptimointiin. Allianssimallissa osapuolten yhteistyöhön ja luottamukseen pyritään luomaan tehokkaat kannustimet, jotka johtavat parempiin tuloksiin tilaajan tavoitteiden toteuttamiseksi.

Päivitetty: 3.4.2016