c

Mestari–kisälli-työssäoppimisohjelma on vaihtoehtoinen polku työelämään

Tutustu Mestari–kisälli-työparin Tommin ja Viken ajatuksiin ohjelmasta.

”Tämä ohjelma on siinä todella hyvä, että sinun ei tarvitse mennä koulun penkille, vaan tulet tänne, opit ja saat vielä palkan”, kertoo mestarina toiminut Tommi Mestari–kisälli-ohjelman hyvistä puolista. Kisälli Vikke jatkaa: ”Halusin itse vaihtaa alaa tai ainakin käydä kokeilemassa, ja on ollut hyvä päätös jälkikäteen.”

Suomessa 15–29-vuotiaista nuorista yli 60 000 on työn ja koulutuksen ulkopuolella. Nuorten saamiseksi työelämään tarvitaan monenlaisia, erilaiset lähtökohdat huomioivia toimenpiteitä.  

Yksi näistä on Mestari–kisälli-työssäoppimisohjelma, joka tarjoaa polun työelämään käytännön työn avulla. Ohjelman ovat kehittäneet Skanska, Rakennusliitto ja Barona. 

Työssäoppimisohjelma kohdennettiin nuorille, jota oppivat paremmin tekemällä kuin koulun penkillä istuen. Skanska tarjosi kuuden kuukauden palkallisen työmaaharjoittelun kuudelle rakentamisesta kiinnostuneelle nuorelle. Vikke ja Tommi ovat yksi Mestari–kisälli-työpari. Kurkkaa videolta heidän ajatuksiaan ohjelmasta artikkelin lopusta. 

Puolen vuoden työmaaharjoittelu päättyy huhtikuun lopulla. Kokemukset ovat myönteisiä puolin ja toisin, ja neljä ohjelmaan osallistuneista nuorista jatkaa nyt Skanskan työmailla pysyvissä työsuhteissa. 

Mukana laaja yhteistyöverkosto 

Ohjelmaan haku käynnistyi elokuussa 2019 ja se toteutettiin yhdessä nuorten parissa työskentelevien järjestöjen kanssa, joiden kautta saatiin viesti kulkemaan erityisesti niille nuorille, jotka tarvitsevat apua ja tukea perinteisen työelämään kiinnittymisreitin lisäksi. Mukana olivat mm. Ohjaamo Helsinki, Helsingin Diakonissalaitos (Vamos), Icehearts, Kidesäätiö, Pelastakaa Lapset ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO). 

Barona haastatteli kaikki hakijat, tuki heitä työnhaussa ja kartoitti ei-valituille hakijoille työllistymismahdollisuudet Barona Rakennukselle. Lisäksi Barona Työkykypalvelut on valmentanut ohjelmaan valittuja nuoria myös laajemmin elämänhallinnassa ja pyrkinyt avaamaan työelämän pelisääntöjä.  

Jokainen "kisälli" sai Skanskalla kattavan perehdytyksen ja henkilökohtaisen työpaikkaohjaajan eli "mestarin". Työmaaharjoittelussa kisällit ovat tutustuneet rakentamisen tehtäviin Skanskan pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen työmailla kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa. 

Rakennusliitto on ollut mukana kehittämässä ohjelmaa alusta lähtien ja työpaikkaohjaajat eli mestarit ovat osallistuneet Rakennusliiton järjestämään työpaikkaohjaajien valmennuksen. Baronan järjestämä mestareiden valmennus puolestaan on painottunut siihen, kuinka kohdata, motivoida ja mentoroida nuoria.  

Uusille toimintamalleille on selkeä tarve  

Tavoitteena on ollut luoda uudenlaisia toimintatapoja, joilla voidaan edistää rakennusalan työllisyys- ja koulutusmahdollisuuksia. Perinteinen "koulunpenkiltä töihin" -polku on liian yksipuolinen eikä sovi kaikille. Iso joukko nuorista ei peruskoulun jälkeen hakeudu opintojen pariin ja ammattioppilaitoksissa aloittavien nuorten keskeytysprosentti on erittäin korkea. Lopputuloksena monet nuoret jäävät työmarkkinan ulkopuolelle.  

”Työelämään voi päästä kiinni montaa eri reittiä. Lähdimme yhdessä Rakennusliiton ja Baronan kanssa pohtimaan keinoja, joilla työelämään ja oppimiseen löytyisi polku käytännön tekemisen kautta. Jos kipinä työhön syttyy tässä vaiheessa, voi opiskeluintokin herätä myöhemmin. Toivomme, että tämän pohjalta syntyisi toimintamalli, jota muutkin yritykset tai toimialat voivat hyödyntää”, sanoo Skanskan aluejohtaja Ilpo Luhtala. 

Haluatko sinäkin auttaa nuoria pääsemään kiinni työelämään? Lue lisää täältä.

"Kädenjälki on koko ajan ainakin omasta mielestä parantunut, ja varmaan muidenkin mielestä, niin kyllä se nostaa itsetuntoa siihen työhön. On se ihan mukavaa, kun näkee, että luotetaan," kertoo kisälli Vikke videolla. Mestarina toiminut Tommi jatkaa:"Musta on hieno nähdä vierestä, kun toinen on oppinut jotain ja osaa sen asian."

Päivitetty: 15.4.2020