c

Kehärata tuo ruuhkattomasti moderniin monitilatoimistoon

Pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava työpaikka-alue Aviapolis houkuttelee yrityksiä.

Solteqin toimitilat Vantaan Aviabulevardissa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä sijaitsevan Aviapoliksen vetovoimatekijöitä ovat kansainvälisen lentokentän lisäksi hyvät maaliikenneyhteydet joka suuntaan – uusimpana Kehärata, jonka ansiosta Aviapolis on helposti saavutettavissa alle puolessa tunnissa junayhteydellä.

Lähimpänä lentoasemaa sijaitsevalla Aviapoliksen ydinalueella ensimmäinen toimistohanke on Skanska CDF:n rakennuttama Aviabulevardi-toimistotalo, jossa erinomainen sijainti yhdistyy nykyaikaisen monitilatyöympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Skanska on pääurakoitsijana myös toimistotalon seinänaapuriksi rakennettavassa hotellissa. 

”Lähdimme kehittämään Aviapoliksen aseman lähialuetta ja tätä hanketta yhteistyössä Lentoasemakiinteistöjen kanssa reilut neljä vuotta sitten. Näimme jo silloin lentokentän lähialueen Vantaan ja koko pääkaupunkiseudun potentiaalisimpana työpaikka-alueena, jonka asemaa Kehäradan raideliikenneyhteys entisestään vahvistaa”, johtaja Antti Nousiainen Skanska CDF:stä kertoo.

Sijainti ja viihtyisä työympäristö ovat yritykselle menestystekijöitä

Aviabulevardi-toimistotaloon muuttaneet yritykset ovat dynaamisia oman alansa edelläkävijöitä, jotka näkevät ydinliiketoimintaansa tukevat nykyaikaiset joustavat toimitilat ja keskeisen sijainnin tärkeiksi menestystekijöikseen.

Monikanavaisen kaupan ohjaamiseen sekä digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin ratkaisuja tarjoava Solteq Oyj on yksi Aviabulevardiin sijoittuvista yrityksistä. Toimitusjohtaja Repe Harmanen pitää Aviabulevardia sekä sijaintinsa että tilojen joustavuuden ja toimivuuden kannalta ihanteellisena ratkaisuna yrityksen tilatarpeisiin.

 ”Uuden toimistotalon sijainti maantie- ja raideliikenteen eli Kehä III:n ja Kehäradan sekä lentoliikenteen solmukohdassa Aviapoliksen alueella on pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Tampereella ja Lahdessa sekä Puolassa ja Ruotsissa toimivalle yrityksellemme erinomainen. Keskitämme Aviabulevardiin toimintamme kahdesta toimipisteestä pääkaupunkiseudulla. Uusi joustava monitilatoimisto mahdollistaa meille myös uuden tavan tehdä työtä ja parantaa sekä tilatehokkuutta että toimintamme tehokkuutta”, Repe Harmanen sanoo.

Työpiste valitaan tarpeen mukaan

Solteqin henkilöstöjohtaja Mari Kuha kertoo, että yhtiön uusien tilojen suunnittelussa on painotettu avoimuutta ja ihmisten kohtaamista, jotka ovat sekä tiedonkulun että me-hengen kannalta tärkeitä asioita.

”Olemme korostaneet kohtauspaikka -tyyppistä ajattelua, jossa kohtauspaikka on keskellä tilaa ja laitoja kohti siirryttäessä on hiljaisempaa työtilaa. Meillä on Aviabulevardissa nykyaikainen monitilatoimisto, jossa on paljon avotilaa ja siihen sijoitettuja työpisteitä, mutta sen lisäksi monipuolisesti erilaisia ryhmätyöhuoneita ja puhelinkoppeja. Uusissa tiloissa on tilava henkilökunnan kahvitila ja sen yhteydessä viherseinäinen tori, jolla voimme järjestää myös erilaisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia”, Mari Kuha sanoo.

Nimettyjä työpisteitä ei ole, vaan jokainen voi töihin saapuessaan valita senhetkisiin työtehtäviinsä parhaiten sopivan paikan ja työskennellä välillä vaikka pitkän pirtinpöydän ääressä. Koska etätyö on lisääntynyt huomattavasti ja joka päivä osa henkilöstöstä on asiakkaiden luona ja työmatkoilla, avotilaan on varattu työpisteet noin puolelle henkilöstön kokonaismäärästä”, Mari Kuha kertoo.

”Olemme tehneet suuren yrityskaupan ja lähdemme siitä, että vuoden alusta aloittanut uusi Solteq on wellbeing-company. Haluamme tuoda tätä hyvinvointia myös uusiin toimitiloihin, jotka ovat mahdollisimman monipuoliset, viihtyisät, ergonomiset ja myös näyttävät. Toimitiloilla on suuri vaikutus siihen millaisen mielikuvan yrityksen brändistä saa, ja uskon että tätä kautta uudet toimitilat helpottavat myös uusien työntekijöiden rekrytointia”, Mari Kuha sanoo.

Trimicon tilat suunniteltiin luovaan tietotyöhön

Ohjelmistopalveluita kuljetusten ja liikkuvan työn hallintaan tarjoava Trimico Oy muuttaa Aviabulevardiin noin 500 neliön toimitiloihin Vantaan Tikkurilasta noin 800 neliön tiloista. Toimitusjohtaja Jarmo Laitisen mukaan uudet tilat ovat vanhoja tiloja toimivammat, vaikka neliömäärä pieneni.

Trimicon tilojen suunnittelussa huomioitiin henkilöstön toiveet. Jokaisesta tiimistä tai henkilöstöryhmästä oli mukana edustajia toimitilahankkeen ja muuton valmistelussa. Trimicossa päädyttiin siihen, että jokaisella on oma työpiste tiimin yhteisessä avotilassa. Neuvotteluhuoneiden lisäksi on hiljaisia huoneita, joihin voi halutessaan vetäytyä työskentelemään ilman minkäänlaisia ulkoisia häiriötekijöitä silloin kun tekeillä oleva työ sitä vaatii.

”Luovaa työtä tekeville ohjelmistosuunnittelijoille palkka ei ole ainoa eikä välttämättä edes tärkein motivoiva tekijä. Kiinnostavan työn lisäksi hyvä ja innostava työyhteisö ja työympäristö sekä kulkuyhteydet työpaikalle liikenneruuhkat välttävällä nopealla raideliikenteellä, polkupyörällä tai omalla autolla liikkuessa pysäköinnin helppous vaikuttavat työpaikan valintaan. Uudet tilamme edesauttavat tietotyössä oleellisen tärkeää tiedonkulkua ja siten myös työn tehokkuutta ja tuottavuutta sekä lisäävät henkilöstömme viihtyvyyttä ja se taas helpottaa uusien työntekijöiden rekrytointia”, Laitinen jatkaa.

Talotekniikkaratkaisut avaintekijä muuntojoustavuuteen

Yritysten toiminnan ja samalla myös tilatarpeiden muutos on jatkuva prosessi, ja siksi muuntojoustavuus on avainsana nykyaikaisen toimistotalon suunnittelussa.

”Neuvottelu- ja ryhmätyötiloja sekä hiljaisen työn tiloja tai muita toimintoja pitää voida sijoittaa toimistokerroksissa vapaasti. Siksi myös talotekniikan on mahdollistettava täysi muuntojoustavuus. Talotekniikan osalta tämä koskee etenkin ilmamääriä ja jäähdytystehon tarvetta, jotka ovat erilaisissa kokoontumistiloissa huomattavasti suurempia kuin muissa tiloissa”, Nousiainen sanoo.

Tavoitteena LEED Gold tai Platina

Skanska tavoittelee kaikille rakennuttamilleen toimistokiinteistöille LEED-sertifikaattia, jonka taso on vähintään Gold tai jopa Platinum. ”Tilat ja talotekniikka on suunniteltu niin, että automaatio pitää tarpeen mukaisen ohjauksen avulla sisäolosuhteet aina ihanteellisina varmistaen samalla mahdollisimman hyvän energiatehokkuuden. LEED-sertifikaatissa painottuvat rakennuksen ominaisuuksien lisäksi sijainti, liikenneyhteydet sekä alueen muu infrastruktuuri ja palvelut. Erinomaiset sisäolosuhteet parantavat huomattavasti työn tehokkuutta ja vähentävät sairauspoissaoloja. Energiatehokkuus puolestaan tuo suoria säästöjä vuokralaisille, kun käyttökustannukset pysyvät hallinnassa”, toteaa Nousiainen.

Päivitetty: 27.5.2016