c

Hyvin suunniteltu on ympäristötehokkaasti tehty

Ympäristötehokas rakentaminen pohjaa kauaskantoiseen suunnitteluun. Se luo edellytykset vihreille ratkaisuille, joita työmaalla läpi hankkeen toteutetaan. Tästä näkökulmasta lähdettiin liikkeelle myös As. Oy Vantaan Teresassa.

Energiatehokkuuteen tähtäävä suunnittelu, vähäpäästöiset materiaalivalinnat ja tarkka määrälaskenta tekivät As. Oy Vantaan Teresasta esimerkillisen ympäristötehokkaan talonrakennuskohteen.

Vantaan Teresassa otettiin tarkempaan tarkasteluun Skanskan oma Väripaletti-mittari, joka ohjaa ympäristöä huomioivaa suunnittelua ja rakentamista, ja auttaa toteuttamaan hankkeet ympäristötehokkaammin.

”Olemme huomioineet ympäristöasiat työssämme jo pitkään. Ympäristötehokkuuden työkalujen, kuten vesilaskurin, ja selkeästi kirjattujen tavoitteiden myötä, on myös niiden seuranta ja toteuttaminen osoittautunut yllättävän helpoksi”, kertoo projektipäällikkö Merja Hurmerinta-Kemppainen.

Teresan suunnitteluratkaisuissa tarkasteltiin energiatehokkuutta, materiaaleja, hiilidioksidipäästöjä ja veden käyttöä. Hankkeessa muun muassa hulevedet on viivytetty ja rakennusmateriaaleiksi valittu kotimaisia, entuudestaan tuttuja tuotteita, joilla on pitkä elinkaari ja pieni hiilijalanjälki.

Kasvavaan ympäristötehokkaiden ratkaisujen kysyntään Teresassa on valmistauduttu suunnittelemalla rakennuksen katto siten, että sinne voidaan tarvittaessa lisätä aurinkopaneelit, joista saatavaa energiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennuksen yleisissä tiloissa tai sähköautojen latauksessa. Osaan tontilla sijaitsevista autopaikoista tulee sähköautonlatausvaraus.

Vähemmän jätettä, enemmän säästöjä

Rakentamisvaiheessa ympäristötehokkuus näkyy esimerkiksi tarkassa määrälaskennassa. ”Materiaalimenekki lasketaan perinteisesti yläkanttiin. Ympäristö- ja kustannustehokkuuden näkökulmasta bulkkitavaraa kannattaa kuitenkin tilata mieluummin hieman naftisti kuin yhtään liikaa. Tarvittaessa voi sitten käydä ylimääräisen kerran rautakaupassa”, vinkkaa vastaava työnjohtaja Mika Salo.

Teresan työmaalla testattiin ennakkoluulottomasti myös erilaista toimintatapaa anturatöissä. ”Perinteisellä tavalla tehdyistä anturatöistä syntyy runsaasti puujätettä. Korvasimme työmaalla puumuotit peltimuoteilla, jotka pystyimme jättämään talon perustuksiin. Jätettä ei syntynyt ja työkin sujui jopa kolme kertaa nopeammin”, kertoo työpäällikkö Janne Piepponen.

Jos Teresan työmaalla jää kuitenkin materiaaleja yli, eivät ne päädy jätteiden joukkoon, vaan niitä tarjotaan naapurityömaalle. Kaikki syntyvät jätteet lajitellaan tarkasti hyötykäyttöön.

Päivitetty: 12.7.2018