c

Energiatehokkaampi koulu

Turun normaalikoulu lienee nykyään yksi Suomen moderneimmista opinahjoista. Sen laaja saneeraus tehtiin uudenaikaisin vaatimuksin ja ympäristötehokkuuteen panostaen. Rakennuksen käytönaikainen energiatehokkuus parani saneerauksen myötä 33 prosenttia.

Turun normaalikoulun urakan lähtökohtana oli tilaajan eli Suomen Yliopistokiinteistöjen halu toteuttaa projekti BREEAM-sertifikaatin mukaisesti. Skanskan Juuso Mäki koulun pihalla.

Mittavan urakan lähtökohtana oli tilaajan eli Suomen Yliopistokiinteistöjen halu toteuttaa projekti BREEAM-sertifikaatin mukaisesti. ”BREEAM vaikuttaa laajasti paitsi kohteen toimivuuden, viihtyisyyden ja terveellisyyden varmistamiseen myös työmaatoimintaan, kuten työmaan johtamiseen, suunnitteluun, kohteen käyttöönottoon ja urakan dokumentointiin”, kertoo projekti-insinööri Juuso Mäki. ”BREEAM-hankkeissa muun muassa energiaseurantaa tehdään muihin hankkeisiin verrattuna aivan eri mitta kaavassa jo työmaavaiheessa. Työmaaliikenteen hiilidioksidipäästöjä, jätteidenhallintaa ja energiankulutuksia tarkkaillaan säännöllisesti.”

Oppimisympäristön massiivinen muodonmuutos

Lokakuussa 2016 valmistunut urakka piti sisällään koko rakennuksen sisäosien uusimisen – yhteensä 15 000 m2 saneerattua tilaa 3,5 kerroksessa. Lisäksi vesikatolle rakennettiin neljä uutta konehuonetta ilmanvaihtokoneineen. Skanska etsi alusta asti aktiivisesti keinoja, joilla rakennuksen koko elinkaaren aikaista ympäristökuormitusta voitaisiin merkittävästi vähentää.

Koko oppimisympäristö kokikin massiivisen muodonmuutoksen paitsi käytettävyyden ja viihtyvyyden, myös energiatehokkuuden kannalta. Rakennus kuluttaa aiempaan verrattuna nyt jopa 33 % vähemmän energiaa. Vaikuttaviin lukemiin päästiin taloteknisten järjestelmien uusimisella; sekä ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjaus että moderni automaatiojärjestelmä paransivat energiatehokkuutta merkittävästi. Lisäksi hyvään tulokseen vaikutti ikkunoiden tiivistäminen sekä alapohjan, yläpohjan ja ulkoseinien liittymien kunnostaminen.

Pölynhallintaa ja dokumentointia

BREEAMin mukainen rakentaminen vaatii huolellista seurantaa ja dokumentointia niin suunnitteluratkaisuista kuin työmaan toteutuksesta, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Dokumentit lähetetään Iso-Britanniaan, jossa ympäristösertifikaatin mukaista rakentamista valvotaan. Normaalikoulun urakassa Britteihin lähetettiin myös puhtaudenhallintasuunnitelma, samoin kuin suunnitelmat pölynhallintaan sekä pohja- ja pintavesien suojeluun.

Normaalikoulun saneerauksen dokumentoinnista ja laadunhallinnasta vastannut työmaainsinööri Katri Niemelä kertoo, että koulun saneerauksen aikana kiinnitettiin erityistä huomiota pölynhallintaan. ”Koska koulun väistötilat sijaitsivat työmaan välittömässä läheisyydessä, oli pölyttömyys ensiarvoisen tärkeää. Työmaalla huolehdittiin tarkasti osastoinnista, paineistuksesta ja jatkuvasta siivousrytmistä. Lisäksi meillä oli päivästä toiseen pari ihmistä, jotka vastasivat imuroinnista ja roska-astioiden optimaalisesta sijoittelusta. Työtähän se vaati, mutta oli se myös sen arvoista. Edes purkuvaiheessa ei nähty pölypilviä”, Katri toteaa.

Valoisat ja muuntautumiskykyiset oppimistilat

Normaalikoulun saneerauksessa haluttiin varmistaa, että uudet tilat tukevat oppimista mahdollisimman hyvin. ”Lopputulos on kyllä ihan toista maata kuin mihin itse koululaisena totuin”, Katri sanoo. ”Erityisesti kohteessa panostettiin muuntojoustavuuteen, jotta tilat toimisivat monenlaisissa tilanteissa. Opetus voi esimerkiksi tapahtua useammasta suunnasta kuin perinteisessä luokkatilassa ja kaikkia koulun tiloja voidaan käyttää opetukseen. Luokkatilojen ja aulojen välissä on paljon lasiseiniä, jolloin opettaja pystyy valvomaan luokasta käsin myös esimerkiksi käytävillä tai auloissa tapahtuvaa opetusta.”

Myös luonnonvalon maksimoimisen on ajateltu tukevan oppimista. Valaistukseen kiinnitettiin muutenkin huomiota ja valojen sävyt valittiin oppimisen kannalta optimaalisiksi. Valaistus hoituu automaattisesti päivänvalonasteiden mukaan ja myös ilmastointi osaa säätää itseään tiloissa olevan väkimäärän mukaisesti. Koulussa on nyt lisäksi upeat, värikkäät kalusteet. Kaikki pöydät ovat säädettäviä ja kalusteet helposti liikuteltavia, jolloin erilaisten oppimistilanteiden järjestäminen on vaivatonta ja nopeaa.

Päivitetty: 9.10.2017