c

Kivistön kaupunkikeskus

Kivistö, Vantaa

Kivistön kauppakeskus
1 / 2 Kivistön kauppakeskus sisätiloista
Kivistön kauppakeskus ilmakuva
2 / 2

 

Kaupunkikeskukseen tulee 500 modernia kaupunkiasuntoa 

Vantaan kaupunki, Skanska Talonrakennus Oy ja NCC Rakennus Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen koskien kaupunkikeskukseen aivan Kivistön aseman tuntumaan rakennettavia noin 500 kaupunkiasuntoa.

Kivistön kaupunkikeskuksen asuntokorttelit tarjoavat tuleville asukkailleen ekologisen ja helpon arjen asumista.  Asumistakin toteutetaan vaiheittain, ja asemakaava mahdollistaa vielä 700 asuntoa lisää.

Kivistöön tulee täyden palvelun kauppakeskus 

Kivistön kauppakeskuksesta tavoitellaan ostos- ja ajanviettopaikkaa, jonka kävijämääräennuste on 7 miljoonaa asiakasta vuodessa.

Alueen asemakaava mahdollistaa noin 100 000 kerrosneliömetrin suuruisen kauppa- ja palvelukokonaisuuden, josta ensimmäisessä vaiheessa toteutuu kauppakeskuksen ja hypermarketien muodossa noin 55 000 kerrosneliömetriä. Tavoitteena on Kivistön kauppakeskuksen rakentamisen käynnistäminen vuoden 2018 aikana ja kauppakeskuksen avaaminen joulumyyntiin 2020.

Helsingin Osuuskauppa Elanto ja Ruokakesko Oy ostavat Vantaan kaupungilta ja yksityiseltä maanomistajalta merkittävän määrän rakennusoikeutta ja toteuttavat Kivistöön hypermarketit samanaikaisesti Skanskan ja NCC:n kauppakeskushankkeen kanssa.

Kivistön kauppakeskuksen vuokraus etenee hienosti

Kauppakeskuksen käyttäjäaste on noussut nopeasti ja on tällä hetkellä noin 60 % hypermarketit mukaan lukien. Ankkurivuokralaisina ovat päivittäistavaran, kodinsisustamisen ja muodin lisäksi kaupungin palveluita, kuten terveysasema ja kirjasto. Neuvotteluja käydään nyt laajalla rintamalla kaikkiin vapaana oleviin tiloihin ja keskus elää ajan hengessä sekä muuntuu joustavasti käyttäjien konseptien uusiutuessa. Palvelujen, elämysten ja ravintoloiden osuus kasvaa ja vahvistaa keskuksen vetovoimaa päivittäistavaran, kodinsisustamisen ja muodin ohella.

Sisäilme on myös tarkentumassa: keskusta leimaavat valoisuus, ilmavuus ja hyvät näkymät. Keskuksen kantavana ajatuksena on asioinnin helppous ja laaja palvelutarjonta.

Urbaania ja ekologista cityelämää - One Planet Living -konsepti

Juna-aseman läheisyys yhdistettynä monipuolisiin palveluihin sekä viheralueisiin ja ulkoilureitteihin luo todellakin mahdollisuuden aktiiviseen urbaaniin elämään. Kävely- ja pyöräilyverkostojen toimivuuteen ja turvallisuuteen on panostettu erityisen paljon, ja hankkeen kehittämisessä on pyritty huomioimaan monia kestävyyden aspekteja.

Kivistön kaupunkikeskuksen kaavasuunnittelun yhteydessä tutkittiin kansainvälistä One Planet Living –konseptia, joka tähtää kestävän elämäntavan edistämiseen. Malli perustuu ekologisen jalanjäljen pienentämiseen siten, että kulutustaso ei ylittäisi maapallon kantokykyä. Kivistön lisäksi mallia tutkittiin myös Jyväskylän Kankaan alueelle. Alun perin brittiläisen One Planet Living -konseptin soveltuvuutta Suomeen tutkittiin nyt ensimmäistä kertaa.

Jaa
Päivitetty: 16.5.2017

osuma(a) (5)