c

Kallansillat

  • Kallansillat, Tikkalansaari
  • Kallansillat, ilmakuva
  • Kallansillat, ilmakuva

Kallansillat-hankkeen viisi vuotta kestäneet parannustyöt ovat valmistuneet. Päivärannan ja Vuorelan välillä kulkee nyt moottoritie. Lisäksi osuudelle rakennettiin rinnakkaistie ja kevyen liikenteen väylät sekä parannettiin rautatielinjausta ja yhteyksiä Kuopion lentokentälle. Myös edellytykset sujuvalle vesiliikenteelle paranivat.

Kaikkiaan projektissa on rakennettu 17 uutta siltaa, korjattu yhdeksän siltaa ja purettu kahdeksan vanhaa siltaa, ja siirretty maa- ja kalliomassoja yli kaksi miljoonaa kiintokuutiometriä.

 

Etsi refrenssiprojekteja

Referenssiprojektien määrä

loading
Kansainväliset projektit