c

Puijon sairaala

Skanska on toiminut urakoitsijana Kuopion yliopistollisen sairaalan hankkeissa yli kymmenen vuoden ajan.

Puijon sairaalan laajennus valmistui helmikuussa 2015. Skanska vastasi sairaalan sisätilatöistä lattiasta kattoon, myös niihin liittyvästä infrastruktuurista ja teknologiasta. Laajennuksen jälkeen uudisrakennukseen sijoittui teho-osaston, synnytysosaston ja dialyysin tiloja.

Lisäksi keskitettyyn leikkausyksikköön tuli 26 leikkaussalia. Töiden toteuttamiselle asetti omat vaatimuksensa sairaalan jatkuva toiminta läpi rakennustöiden. Työmaalla kiinnitettiinkin erityistä huomiota siihen, ettei työmaatoiminnasta, melusta ja pölystä aiheutui haittaa sairaalan asiakkaille tai henkilökunnalle.

Skanskassa on vuosien ajan järjestelmällisesti kehitetty ja otettu käyttöön tietomallinnusta, niin myös Kuopion sairaalatyömaalla. Tablettitietokone on hyvä väline muun muassa suunnitelmien läpikäymisessä, katselmuksissa, asioiden kirjaamisessa ja taltioinnissa, tiedonsiirrossa sekä aikataulutuksessa.

Etsi refrenssiprojekteja

Referenssiprojektien määrä