c

Kainuun uusi sairaala

Kainuun keskussairaalan uudisrakentamisen ja peruskorjauksen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Suunnittelua tehdään Kainua-allianssissa, johon kuuluvat Kainuun sote, Skanska, Sweco ja Caverion. Kyseessä on Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettava sairaalahanke.

Allianssimallissa suunnittelijat ja urakoitsijat vastaavat hankkeesta yhteisvastuullisesti tilaajan kanssa. Eri osapuolten välinen yhteistyö on alkanut jo aikaisessa vaiheessa, minkä myötä kustannuksiin ja lopputuloksen laatuun on parhaat vaikutusmahdollisuudet. Skanska vastaa Kainua-allianssissa suunnitteluvaiheesta alkaen projektinjohto- ja suunnitteluohjaustehtävistä ja varsinaisessa rakennusvaiheessa myös pääurakoitsijan tehtävistä.

Kainuun uusi sairaala -hankkeen kehitysvaihe alkoi maaliskuussa 2015. Vuoden 2016 lopulla Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto tekee päätöksen hankkeen rakentamisen käynnistämisestä. Jos päätös on myönteinen, korvataan vuonna 1969 rakennettu vanha sairaala nykyaikaisella sairaalarakennuksella. Käyttöön jäävät vanhan sairaalan osat peruskorjataan uusia toimintoja varten.

Projekti toteutetaan Lean-periaatteiden mukaisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon sekä potilaiden että henkilökunnan tarpeet ja muuttuneiden toimintojen mukanaan tuomat vaatimukset. Uusi sairaala on energiatehokas ja elinkaarikustannuksiltaan edullinen. Lean-periaatteita on tarkoitus soveltaa myös sairaalan toimintaan, ja tarkoituksena onkin aikaansaada entistä tehokkaampia toimintamalleja tukeva nykyaikainen sairaalarakennus. Toimintamalleja koskevaa konseptisuunnitelmaa on alettu jo toteuttaa mahdollisuuksien mukaan vanhoissa tiloissa.

Etsi refrenssiprojekteja

Referenssiprojektien määrä