Olet täällä

Skanska Suomessa

Täältä löydät tietoa Skanskan toiminnasta Suomessa

Sulje

Code of Conduct eli Skanskan eettinen ohjeisto

Noudatamme Skanskassa eettistä ohjeistoa, joka perustuu arvoihimme. Skanska Code of Conduct sekä alihankkijoillemme suunnattu Supplier Code of Conduct toimivat ohjenuoranamme ja määrittävät tason, jonka mukaisesti toimimme eettisyydessä.

Code of Conduct

Eettisyydessä tiukka vaatimustaso

 Skanska toimii kaikilla markkinoillaan saman eettisen ohjeiston mukaisesti. Code of Conduct eli eettinen ohjeistomme sekä alihankkijoillemme tarkoitettu Supplier Code of Conduct (lyhyesti Supplier Code) linjaavat, millaista toimintaa edellytämme Skanskan omalta henkilöstöltä ja yhteistyökumppaneiltamme. Lisäksi Skanskalla on eettisyyttä koskevia yksikkö- ja maakohtaisia ohjeita.

”Olemme ylpeitä eettisistä käytännöistämme ja arvoista, joiden mukaan elämme”, toteaa Skanska AB:n pääjohtaja Johan Karlström.  

Arvomme ovat eettisen ohjeiston perusta

Arvomme ovat eettisen ohjeistomme perustana, ja arvomme ovat enemmän kuin pelkkiä sanoja. Pyrimme elämään niiden mukaan kaikessa, mitä teemme. Arvomme määrittelevät odotukset liiketoimintamme harjoittamiseen vastuullisella ja kestävän kehityksen mukaisella tavalla. Kun toimimme näiden odotusten mukaisesti, asiakkaamme pitävät meitä luotettavana kumppanina. Code of Conduct havainnollistaa, miten noudatamme arvojamme käytännössä.

Code of Conduct määrittelee, miten skanskalaisten tulee toimia työpaikallaan, asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä kanssa sekä niissä yhteisöissä, joiden osana toimimme. Se tarjoaa skanskalaisille käytännön ohjeita siitä, mitä tarkoittaa elää eettisyyden ja läpinäkyvyyden arvoja kunnioittaen.

Code of Conduct sisältää paljon esimerkkejä siitä, mitä eettisten ohjeiden noudattaminen tarkoittaa käytännön tilanteissa. 

Otimme käyttöön uuden eettisen ohjeistomme 1.9.2016. Sitä tulee Supplier Code of Conduct eli Skanskan eettinen ohjeisto alihankkijoille. 

Selkeitä käytännön ohjeita 

Jotta eettisestä ohjeistostamme löytäisi helposti etsimänsä kohdan, ohjeisto on jaettu kolmeen osioon:

Eettinen toiminta työpaikalla

Luomme reiluja, turvallisia ja hyväksyviä työyhteisöjä, joissa työhyvinvointi huomioidaan. Skanskalaisilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja uraansa. Jokaisella on oikeus tuntea itsensä tervetulleeksi työyhteisössään.  

Eettinen toiminta liike-elämässä

Liikesuhteemme perustuvat keskinäiseen kunnioitukseen ja molemminpuoliseen hyötyyn. Tämän vuoksi pyrimme ymmärtämään ja ennakoimaan asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme tarpeet. Toimimme rehellisesti, vastuullisesti ja reilusti. Pyrimme korkealaatuiseen työhön kaikissa toimissamme ja teemme parhaamme sen eteen, että projektimme valmistuvat ajoissa ja kustannusarvion puitteissa. Pyrimme ylittämään asiakkaidemme odotukset.

Eettinen toiminta yhteiskunnassa

Olemme kiinteä osa yhteiskuntaa. Tämän vuoksi kehitämme uusia tapoja ympäristöjalanjälkemme pienentämiseksi, noudatamme reilun ja vapaan kilpailun periaatteita ja rakennamme parempaa yhteiskuntaa yhteisöissä, joissa toimimme. 

Avoin ja hyväksyvä yrityskulttuuri 

Code of Conductimme sisältää opastusta käytännön tilanteisiin, mutta siitä ei löydy vastausta kaikkiin eettisiin kysymyksiin ja dilemmoihin. Skanskassa on läpinäkyvä ja avoin yrityskulttuuri, jossa eettisistä kysymyksistä ja arvoistamme keskustellaan avoimesti ja säännöllisesti. Tätä kautta haluamme varmistaa, että jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus esittää eettisyyteen liittyviä kysymyksiä esimiehilleen ja työtovereilleen. 

Jokaisella on myös oikeus ja velvollisuus ilmoittaa lain­vastaista tai epäeettistä toimintaa koskevasta epäilystä tai muusta sopimattomasta menettelystä. Tällaisessa tilanteessa jokaisella on myös oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa kostosta. 

Huolenaiheista ilmoittaminen

Jokaisessa Skanskan yksikössä tai maassa on eettinen komitea, joka tutkii luottamuksellisesti sinne tulleita kysymyksiä ja yhteydenottoja. Eettisestä rikkeestä tai sen epäilystä voi ilmoittaa myös Skanskan Hotline-kanavaan. Sinne voivat ottaa yhteyttä Skanskan omien työntekijöiden lisäksi asiakkaat, alihankkijat, aliurakoitsijat ja muut sidosryhmät. Linkin Hotline-kanavaa koskeviin tarkempiin ohjeisiin löydät sivun oikeasta laidasta. 

Nollalahjapolitiikka

Skanskalla on Suomessa voimassa nollalahjapolitiikka. Se tarkoittaa, että emme anna tai vastaanota lahjoja kuin tarkkaan määritellyissä poikkeustapauksissa.

Lue lisää nollalahjapolitiikastamme