Olet täällä

Skanska Suomessa

Täältä löydät tietoa Skanskan toiminnasta Suomessa

Sulje

2+1 = toimiva oppisopimusmalli

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhtenä tavoitteena on uudistaa ammatillista koulutusta osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Myös Skanska on aktiivisesti mukana luomassa nuorille vaihtoehtoisia ja yksilöllisiä opintopolkuja, jotka mahdollistavat työelämään tarttumisen jo opintojen varhaisessa vaiheessa. Yksi esimerkki on Skanskan, VAAOn ja Tredun pilotoima 2+1-oppisopimusmalli.

Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailussa palkinnon pokkasivat Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan verkkopedagogiikan kehittäjä Kari Honkonen, Sastamalan koulutuskuntayhtymä Saskyn kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti, Kainuun ammattiopisto KAOn koulutusjohtaja Maarit Tartia-Kallio, Kiipulan ammattiopiston koulutuspäällikkö Eeva-Kaarina Leskinen sekä VAAOn kuntayhtymäjohtaja/rehtori Raimo Alarova.

Pirkanmaalla on kolmen vuoden ajan pilotoitu 2+1-oppisopimusmallia, joka tarjoaa rakennusalan opiskelijoille joustavan väylän opintojen suorittamiseen sekä edistää osaamisen työelämävastaavuutta ja nuorten työllistymistä. Mallissa rakennusalaa opiskellaan ensin kaksi vuotta ammattiopistossa. Jo tänä aikana nuori työskentelee opiskelun ohessa yrityksessä harjoittelussa ja kesätöissä. Viimeinen lukuvuosi vietetään työmaalla palkallisella oppisopimuksella.

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto VAAOn ja Skanskan 2+1-oppisopimusmalli palkittiinkin Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailussa lokakuussa 2016. Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailuun ilmoitettiin yhteensä 151 ehdotusta, joista palkintosijoille nousi viisi. Palkituille malleille yhteistä on työelämää vastaavien tilojen ja käytäntöjen tuominen osaksi oppilaitosten oppimisympäristöjä.

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa, joten myös koulutusta on välttämätöntä uudistaa. Ratkaisu löytyy työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta, yksilöllisistä opintopoluista sekä sääntelyn ja päällekkäisyyksien purkamisesta. 2+1-mallin kaltaisille oppisopimusmalleille on siis tilausta.

”Yritysten ja oppilaitosten välinen tiivis yhteistyö ja yhdessä kehittäminen ovat avainasemassa, kun nuorille halutaan luoda uudenlaisia vaihtoehtoja polulla kohti työelämää ja ammattia. Koulutukseen tarvitaan vaihtoehtoja ja enemmän yksilöllisesti suunniteltuja opintopolkuja, joissa oman alan työelämään pääsee kiinni jo opintojen varhaisessa vaiheessa”, Skanskan henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä sanoo.

Taustalla hyvät kokemukset

Kokemuksemme 2+1-mallin kolmivuotisesta pilotista ovat erittäin hyvät ja uskon, että tämä kannustaa myös muita yrityksiä samalle tielle. Onnistumisen taustalla tärkeä tekijä on rakennusalan vaikuttajajärjestöjen Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n aktiivisuus ja tuki. Ratkaisevaa onnistumiselle oli Skanskan Pirkanmaan työmaaorganisaation sekä erityisesti luottamusmies Heikki Qvickin innostus ja sitoutuminen”, Kirsi Mettälä kiittelee.

Toukokuussa 2016 valmistui viisi talonrakentajaa, jotka ovat ensimmäiset 2+1-mallilla opintonsa suorittaneet opiskelijat Skanskan, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto VAAOn ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun pilottihankkeessa. Yksi valmistuneista oli tuore skanskalainen Riku Nurkkala.

”Suurin hyöty oppisopimuksesta oli se, että se näytti käytännössä, mitä työelämä tuo tullessaan. Oppisopimuksessa pääsee kokeilemaan melkein kaikkea, mitä rakennusalalla on. Tieto tuli hyvässä paketissa, jonka koin hyödylliseksi. Yhteistyö koulun ja työmaan välillä meni nappiin, eli tieto kulki ja opetussuunnitelma eteni. Oppisopimuksen jälkeen armeija on katkaissut työskentelyni, mutta odotan innolla, että pääsen jatkamaan Skanskassa rakennusmiehen töitä ensi kesäkuussa”, Nurkkala kertoo.

Rakennuspalikoita omaan oppimispolkuun

2+1-malli sopii erityisen hyvin nuorille, jotka haluavat rakentaa omaa oppimispolkuaan ja sitoutua työelämän toimintakulttuuriin jo opiskeluaikanaan.

”Oppisopimusjakson aikana opiskelija saa käytännön työkokemusta ja ammattiin ohjausta, työnantaja saa koulutettavakseen tulevaisuuden työvoimaa sekä mahdollisuuden kasvattaa nuoria talon tapoihin. Oppilaitoksen hyötynä näen mahdollisuuden laajentaa yksilöllisten opintopolkujen tarjontaa sekä syvenevän yritysyhteistyön. Oppisopimusjakso onkin nuorelle ja muillekin toimijoille todellinen näytön paikka”, kertoo VAAOn koulutuspäällikkö Pentti Naukkarinen.

Nuori oppii konkarilta

Oppisopimusjaksolla on keskeistä päästä käsiksi oikeisiin rakennustöihin, tutustua alan ammattilaisiin ja oppia kokeneilta tekijöiltä. Näin opiskelijoille jää käteen runsaasti käytännön osaamista.

”2+1-malli mahdollistaa työntekijöiden kouluttamisen suoraan työnantajan tarpeisiin. Työmailla jokaiselle oppisopimusnuorelle nimetään omat työmaaohjaajat, jotka toimivat nuorten opastajina ja neuvonantajina. Jokainen työmaaohjaaja käy ennen tehtävään ryhtymistä läpi Skanskan koulutuksen, joka antaa hänelle valmiudet tehtävään. Näin varmistetaan nuorille paras mahdollinen perehdytys ja hyvät oppimistulokset”, hankkeen puuhamiehenä Skanskassa toimiva Heikki Qvick kertoo.

”2+1-malli auttaa meitä myös saamaan parhaat tyypit töihin heti heidän valmistuttuaan”, kiteyttää Qvick. ”Oppisopimusjakson aikana työnantaja pääsee tutustumaan hyvin nuoreen ja häneen työskentelytapoihinsa. Jos hommat sujuvat ongelmitta, niin töitä kyllä varmasti löytyy valmistumisen jälkeenkin. Jatko on siis ihan nuoresta kiinni”, Qvick toteaa.

Mobiilisovellus työssäoppimisen tukena

2+1-mallissa perinteisiä opiskelumuotoja on uudistettu myös viemällä opiskelu osittain mobiiliin. ”2+1-mallin opiskelijat pilotoivat Skanskan työmaalla Tampereen Härmälänrannassa Ach so! -mobiilisovellusta, jonka avulla työsuoritusten dokumentointi ja arviointi sekä tiedon, kokemusten ja osaamisen jakaminen käyvät helposti myös silloin, kun opiskelija, opettaja ja työnohjaaja ovat fyysisesti eri paikoissa”, kertoo tutkijatohtori Marjo Virnes Aalto-yliopistosta.

”Mobiilisovelluksen työssäoppimisen tueksi ottavat ovat edelläkävijöitä, sillä digitalisaatio muuttaa tulevaisuudessa työpaikkoja ja työssäoppimista. Toisaalta myös uudenlaiset opiskelun mallit, kuten 2+1, vaativat jo itsessään uusia keinoja – ja tähän videointia hyödyntävä mobiilisovellus pilvipalveluineen on paikallaan”, Virnes jatkaa.

Lue lisää:

Tiedote: Skanskan ja VAAOn 2+1-oppisopimusmalli palkittiin Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailussa

Opetushallitus: VAAOn 2+1 -malli Skanska Talonrakennus Oy:ssä