Olet täällä

Skanska Suomessa

Täältä löydät tietoa Skanskan toiminnasta Suomessa

Sulje

Kivistön kaupunkikeskus, 100000 m2

Vantaa
Kivistön kaupunkikeskus
KIVISTÖ SUOMI
KIVISTÖ ENGLANTI

Kivistön kaupunkikeskuksen ensimmäisen vaiheen esisopimukset allekirjoitettiin 4.12.2015

Vantaan kaupunki sekä Skanska yhdessä NCC:n kanssa ovat allekirjoittaneet Kivistön kaupunkikeskushankkeen ensimmäisen vaiheen esisopimukset. Ensimmäisessä vaiheessa kaupunkikeskukseen tulee kauppakeskus sisältäen yli 100 erikoiskaupan liikettä, kaksi hypermarkettia, kaupungin palveluja sekä noin 500 asuntoa.

Kivistön kauppakeskuksen tiloja vuokrataan vauhdilla ja tavoitteena on avata keskus asiakkaille vuonna 2019.

”Kaupunkikeskushanke on Kivistön ja koko Vantaan sekä seudullisen kehittymisen kannalta erittäin merkittävä hanke. Puolen tunnin ajo- tai junamatkan sisällä asuu 1,1 miljoonaa asukasta. Esisopimukset mahdollistavat hankkeen edistymisen kaupungin tavoitteiden mukaisesti”, toteaa Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.

Kaupunkikeskukseen sijoittuu myös kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja, kulttuuri- ja nuorisopalveluja sekä kirjasto.

”Kivistön kaupunkikeskus tulee olemaan ainutlaatuinen yhdistelmä kauppaa ja palveluja sekä asumista Kivistön keskusta-alueen sydämessä, joukkoliikenteen solmukohdassa”, kuvailee Skanskan kauppakeskushankkeesta vastaava johtaja Antti Tuomainen.

Neuvottelut kauppakeskuksen vuokralaisten kanssa etenevät

Kivistön kauppakeskuksesta tavoitellaan ostos- ja ajanviettopaikkaa, jonka kävijämääräennuste on 7 miljoonaa asiakasta vuodessa. Vuokralaisneuvottelut ovat edenneet myönteisesti. 

Kaupunkikeskus toteutuu vaiheittain. Kokonaisuudessaan alueen asemakaava mahdollistaa noin 100 000 kerrosneliömetrin suuruisen kauppa- ja palvelukokonaisuuden, josta ensimmäisessä vaiheessa toteutuu kauppakeskuksen ja hypermarketien muodossa noin 55 000 kerrosneliömetriä.

Helsingin Osuuskauppa Elanto ja Ruokakesko Oy ostavat Vantaan kaupungilta ja yksityiseltä maanomistajalta merkittävän määrän rakennusoikeutta ja toteuttavat Kivistöön hypermarketit samanaikaisesti Skanskan ja NCC:n kauppakeskushankkeen kanssa.

”Näemme nopeasti kehittyvän Kivistön alueen lähiseutuineen ostovoimaltaan ja saavutettavuudeltaan erinomaisena kaupan paikkana”, kertoo aluejohtaja Antti Palomäki Keskosta.

”Kivistön kauppakeskus on tulevaisuuden kauppapaikka, jonne on helppo saapua kaikilla kulkumuodoilla”, toteaa kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen Helsingin Osuuskauppa Elannosta.

Kaupunkikeskukseen 500 modernia kaupunkiasuntoa

Vantaan kaupunki, Skanska Talonrakennus Oy ja NCC Rakennus Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen myös koskien kaupunkikeskukseen aivan Kivistön aseman tuntumaan rakennettavia noin 500 kaupunkiasuntoa.

Kivistön kaupunkikeskuksen asuntokorttelit tarjoavat tuleville asukkailleen ekologisen ja helpon arjen asumista.  Asumistakin toteutetaan vaiheittain, ja asemakaava mahdollistaa vielä 700 asuntoa lisää.

”Kivistö on ainutlaatuinen tilaisuus toteuttaa uutta ja urbaania keskusta-asumista. Vieressä ovat juna-asema ja bussiterminaali sekä ylivertaiset palvelut ja toisaalta hienot ulkoilumaastot”, toteaa Skanska Kotien aluejohtaja Juhani Aspara.

Urbaania ja ekologista cityelämää - One Planet Living -konsepti

Juna-aseman läheisyys yhdistettynä monipuolisiin palveluihin sekä viheralueisiin ja ulkoilureitteihin luo todellakin mahdollisuuden aktiiviseen urbaaniin elämään. Kävely- ja pyöräilyverkostojen toimivuuteen ja turvallisuuteen on panostettu erityisen paljon, ja hankkeen kehittämisessä on pyritty huomioimaan monia kestävyyden aspekteja.

Kivistön kaupunkikeskuksen kaavasuunnittelun yhteydessä tutkittiin kansainvälistä One Planet Living –konseptia, joka tähtää kestävän elämäntavan edistämiseen. Malli perustuu ekologisen jalanjäljen pienentämiseen siten, että kulutustaso ei ylittäisi maapallon kantokykyä. Kivistön lisäksi mallia tutkittiin myös Jyväskylän Kankaan alueelle.

Alun perin brittiläisen One Planet Living -konseptin soveltuvuutta Suomeen tutkittiin nyt ensimmäistä kertaa.

Kivistön kaupunkikeskus lyhyesti

NCC, Skanska, HOK-Elanto ja Kesko kehittävät yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa modernin ja ekotehokkaan kaupunkikeskuksen Länsi-Vantaalle uuden Kehäradan aseman ympärille.

Pääkaupunkiseudun merkittävin uusi kaupunkikeskus hyödyntää erinomaisen sijaintinsa ja saavutettavuutensa Länsi-Vantaalla Kehäradan aseman ympäristössä. Kivistössä yksityiset ja julkiset palvelut, asuminen, liikenne ja vapaa-ajanvietto nivoutuvat hyvin toimivaksi ja tulevaisuudessa kaupunkikuvaltaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Samankaltaiset toimitilat

Loading...